Tricosal Tricomer taśmy uszczelniające z PCV

Tricosal Waterstops – Tricomer są elastycznymi taśmami uszczelniającymi produkowanymi z PVC/NBR, przeznaczonymi do uszczelniania szczelin dylatacyjnych, przerw roboczych w konstrukcjach betonowych. Taśmy Tricosal Tricomer dostępne są w różnych kształtach i rozmiarach, w zależności od ich przeznaczenia.

 

Opis

Tricosal Tricomer, Waterstops

Tricosal Tricomer  taśmy uszczelniające do konstrukcji betonowych, zgodne z DIN 18541 oraz DIN 18541-2

Opis produktu
Tricosal Waterstops – Tricomer są elastycznymi taśmami uszczelniającymi produkowanymi z PVC/NBR, przeznaczonymi do uszczelniania szczelin dylatacyjnych, przerw roboczych w konstrukcjach betonowych. Taśmy Tricosal Tricomer dostępne są w różnych kształtach i rozmiarach, w zależności od ich przeznaczenia.

Zastosowanie
Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych w konstrukcjach betonowych
Uszczelnianie szczelin konstrukcyjnych i dylatacji
Łączenie nowych i istniejących konstrukcji zgodnie z DIN 18541-2
Uszczelnienie konstrukcji betonowych narażonych na działanie wody m.in.:
– Fundamenty, piwnice, garaże podziemne;
– Oczyszczalnie ścieków;
– Zapory (przy użyciu specjalnych profile z wężem iniekcyjnym).
Właściwości
Wysoka wytrzymałość na rozciąganie oraz wydłużenie przy zerwaniu;
Stała elastyczność i wysoka sprężystość;
Możliwość uszczelnienia konstrukcji narażonych na średnie naprężenia i ciśnienie wody;
Odporny na działanie naturalnych czynników agresywnych w stosunku do betonu;
– Odporny na działanie bitumów;
– Odporny na wiele związków chemicznych (konieczne wykonanie badań w szczególnych przypadkach);
– Łatwość wykonywania połączeń na budowie;
Materiał zgrzewalny.
Wytyczne stosowania Przeznaczenie oraz aplikacja zgodnie z DIN V 18197
System uszczelniający zgodny z DIN V 18197 oraz DIN 18541