Ochrona przeciwpożarowa

Bostik Fire Protect to kompletna, w pełni certyfikowana i zatwierdzona gama produktów do biernej ochrony pożarowej, przeznaczonych do stosowania w złączach ruchomych, liniowych, otworach lub przepustach w przegrodach ogniowych.

Pasywne produkty przeciwpożarowe wykorzystuje się w konstrukcjach budynków jako główne zabezpieczenia
ograniczające rozprzestrzenianie się ognia, ciepła i dymu, a także zapewniające znacznie większą ochronę przeciwpożarową. Właściwe stosowanie tych produktów zapewnia spełnienie podstawowych wymogów prawnych w zakresie przegród. Produkty te przyczyniają się do zapewniania stabilności konstrukcji budynków, a także czasu potrzebnego na jego bezpieczne opuszczenie przez ludzi bądź przeprowadzenie ewakuacji z niego. Pasywna ochrona przeciwpożarowa ogranicza rozprzestrzenianie się ognia i dymu, a tym samym przechodzenie ognia między strefami. 

Pasywna ochrona przeciwpożarowa:
– Chroni życie
– Ogranicza straty w majątku
– Chroni budynki, zapewniając do nich dostęp po pożarze

Tworzenie stref pożarowych w budynku stanowi podstawowy element pasywnej ochrony przeciwpożarowej.
Zasadniczym celem tych działań jest ograniczenie rozprzestrzeniania się dymu i ognia w przypadku pożaru
do kolejnej strefy, a tym samym spowolnienie tempa postępowania pożaru. W ten sposób ludzie zyskują możliwość bezpiecznego opuszczenia budynku, a służby ratownicze mają czas na podjęcie działań i walkę z ogniem. Ponieważ pasywna ochrona przeciwpożarowa zyskuje na znaczeniu zarówno w przypadku nowych, jak i remontowanych budynków, firma Bostik podjęła decyzję o skupieniu swoich wysiłków na opracowywaniu nowych oferowanie ich w tym segmencie rynku. Dzięki ogromnemu doświadczeniu w zakresie rozwiązań przeznaczonych dla złączy liniowych (EN 1366-4), możemy z dumą zaprezentować gamę produktów Fire Protect, która również obejmuje rozwiązania przewidziane dla otworów oraz przepustów (EN 1366-3).

Reakcja na ogień a ognioodporność 

Reakcja na ogień to coś zupełnie innego niż ognioodporność. Obie te kwestie są ściśle uregulowane w normach krajowych i międzynarodowych. Reakcja na ogień jest wyznacznikiem palności materiału
oraz jego wpływu na rozwój pożaru. Dobrze znane normy dotyczące reakcji na ogień to niemiecka norma DIN4102, norma EN 13501-1. Z drugiej strony ognioodporność oznacza czas wyrażany w minutach, przez jaki paląca się przegroda jest w stanie spełniać swoją rolę, a zatem zapobiegać rozprzestrzenianiu
się ognia. Ognioodporność produktów (połączonych) została przetestowana i zmierzona w ramach
ustandaryzowanych i popularnych zastosowań. Oznacza na ogień nie gwarantuje żadnej ognioodporności.
W niniejszej broszurze zawarto wszystkie podstawowe informacje dotyczące popularnych zastosowań, a także wymieniono rozwiązania, jakie zapewniamy, aby umożliwić Państwu spełnienie wymagań w zakresie ognioodporności. Firma Bostik jest dobrze znana jako jedno z czołowych przedsiębiorstw zajmujących się opracowywaniem i produkcją uszczelniaczy, klejów i pianek PU, a także uchodzi za autorytet w dziedzinie tworzenia dedykowanych koncepcji, które prowadzą do powstawania kompletnych rozwiązań. się na opracowaniu kompletnego zestawu pasywnych rozwiązań ognioodpornych. Gama ta służy głównie do
oferowania wydajnych rozwiązań, opartych na najnowszych technologiach. Wszystkie produkty i zastosowania są zgodnie z najnowszymi normami europejskimi.