Zewnętrzna izolacja zbiornika wykonywana jest na ogół za pomocą bitumicznych mas uszczelniających lub mineralnych zapraw wodoszczelnych. Na izolację wewnętrzną możemy zastosować zaprawy cementowo polimerowe lub specjalistyczne powłoki zabezpieczające. W zależności od zastosowania zbiornika możemy zastosować izolacje dopuszczone do kontaktu z woda pitną (zbiorniki na wodę) lub izolacje odporne na obciążenie chemiczne (szamba, zbiorniki na gnojowicę itp) np. Sika Poxitar F.

 

izolacja zbiornika

 

Izolacja zbiornika z kręgów betonowych

Izolacja szamba zbudowanego z kręgów betonowych polega na wykonaniu szczelnego połączenia kręgów oraz dna zbiornika. Uzyskujemy to za pomocą zapraw cementowo polimerowych z wtopioną taśmą uszczelniającą na połączeniu kręgów oraz wyoblenia wykonanego przy połączeniu dna zbiornika z kręgiem.

 

Uszczelnianie studni z kręgów betonowych

Izolacja studni zbudowanej z kręgów betonowych polega tak jak w przypadku zbiornika lub szamba na wykonaniu szczelnego połączenia kręgów. Uzyskujemy to za pomocą zapraw cementowo polimerowych z wtopioną taśmą uszczelniającą na połączeniu kręgów. W przypadku ciągłego napływu wody przez szczeliny stosujemy zaprawy do tamponażu (FIX 10S – materiał w postaci proszku wcieramy w miejsca przecieku – wiąże w ciągu kilkunastu sekund, lub FIX 20T – materiał po rozrobieniu z wodą wciskamy w miejsca przecieku i przytrzymujemy – wiąże w ciągu 2 -3 minut)

 

Izolacja basenu

izolację basenu możemy wykonać za pomocą zaprawy uszczelniającej (Sikalastic 152, Aquafin 2K/M) a nastepnie nanieść powłokę doszczelniająca Sika PoolCoat lub przykleić okładzinę ceramiczną.