Izolacja zbiornika, studni

Zewnętrzna izolacja zbiornika wykonywana jest na ogół za pomocą bitumicznych mas uszczelniających lub mineralnych zapraw wodoszczelnych. Na izolację wewnętrzną możemy zastosować zaprawy cementowo polimerowe lub specjalistyczne powłoki zabezpieczające. W zależności od zastosowania zbiornika możemy zastosować izolacje dopuszczone do kontaktu z woda pitną (zbiorniki na wodę) lub izolacje odporne na obciążenie chemiczne (szamba, zbiorniki na gnojowicę itp)

Izolacja zbiornika z kręgów betonowych

Izolacja szamba zbudowanego z kręgów betonowych polega na wykonaniu szczelnego połączenia kręgów oraz dna zbiornika. Uzyskujemy to za pomocą zapraw cementowo polimerowych z wtopioną taśmą uszczelniającą na połączeniu kręgów oraz wyoblenia wykonanego przy połączeniu dna zbiornika z kręgiem.


Uszczelnianie studni z kręgów betonowych

Izolacja studni zbudowanej z kręgów betonowych polega tak jak w przypadku zbiornika lub szamba na wykonaniu szczelnego połączenia kręgów. Uzyskujemy to za pomocą zapraw cementowo polimerowych z wtopioną taśmą uszczelniającą na połączeniu kręgów. W przypadku ciągłego napływu wody przez szczeliny stosujemy zaprawy do tamponażu (PUDER-EX – materiał w postaci proszku wcieramy w miejsca przecieku – wiąże w ciągu kilkunastu sekund, lub Sika Monotop 108 – materiał po rozrobieniu z wodą wciskamy w miejsca przecieku i przytrzymujemy – wiąże w ciągu 2 -3 minut)


Izolacja basenu

izolację basenu możemy wykonać za pomocą zaprawy uszczelniającej (Sikalastic 152, Ardatec 2K) a następnie  przykleić okładzinę ceramiczną.