Izolacja pozioma fundamentów

Wilgoć podciągana kapilarnie w murze prowadzi do znacznych uszkodzeń konstrukcji których oznakami są wykwity solne, odpadające tynki oraz rozwój szkodliwych dla zdrowia grzybów pleśniowych.

Izolacja pozioma jest wykonywana na etapie budowy. Izolację poziomą układa się w dwóch warstwach: pierwszą na ławie fundamentowej, a drugą około 30 cm nad powierzchnią terenu. W istniejących budynkach, przy braku lub nieszczelnościach  w izolacji odtwarzamy ją za pomocą iniekcji

Do izolacji poziomej ścian piwnic stosowane są papy termozgrzewalne, folie płaskie – wykonane z polichlorku winylu lub polietylenu małej gęstości LDPE (low density polietylen) oraz membrany EPDM produkowane z kauczuku syntetycznego. Wykonując izolację poziomą z papy lub folii rozkłada się je na powierzchni, a poszczególne jej pasy łączy się ze sobą – termicznie, na klej, lub jedynie na zakład bez dodatkowego łączenia.

Innym sposobem izolacji poziomej jest zastosowanie mineralnych szlamów uszczelniających.

Zalety zapraw uszczelniających

  •     brak zakładów (masa jest nakładana bezszwowo)
  •     odporność na negatywne parcie wody (woda napierająca od spodu nie odrywa materiału uszczelniającego  od podłoża w szczególności od czoła ławy fundamentowej)
  •     kompatybilność i szczelność połączenia z izolacją pionową fundamentu oraz izolacją posadzki od wewnątrz (z izolacją mineralną łączą się wszystkie inne typy izolacji)

Odtworzenie izolacji poziomej w istniejącym murze/ścianie

Przy braku lub nieszczelnej izolacji poziomej, możemy zastosować przeponę poziomą. Wykonanie przepony polega na odtworzeniu wewnątrz muru izolacji poziomej, która będzie barierą dla wilgoci podciąganej kapilarnie. Wykonuje się ją przez wywiercenie w murze odpowiednio rozmieszczonych otworów, a następnie wprowadzeniu poprzez nie w strukturę muru preparatów iniekcyjnych.

Izolacja pozioma / Układ warstw:

  • posadzka
  • wywiercone otwory do iniekcji preparatu (np. SIKAMUR, Bostik KIESEY INJECTCREME)
  • izolacja mineralna (1 warstwa FLEX K11)
  • taśma uszczelniająca lub wyoblenie/faseta
  • izolacja mineralna (2 warstwa FLEX K11)
  • warstwa wykończeniowa (np. klej + płytki)