Izolacja tarasu

Prawidłowe wykonanie izolacji tarasu wymaga zastosowania odpowiednich, sprawdzonych materiałów oraz staranności prac wykonawczych. Użyte materiały muszą być odporne na niekorzystne warunki klimatyczne, duże różnice temperatur, obciążenie chemiczne a także obciążenie użytkowe.

Przy remoncie tarasu w pierwszej kolejności musimy wyrównać płytę stropową tarasu (w przypadku występowania nierówności). Najlepszym materiałem do takich napraw jest zastosowanie zapraw PCC, które charakteryzują się niezwykle dużą wytrzymałością i przyczepnością do starego podłoża.

Na tak przygotowane podłoże układamy warstwę paroizolacji z folii PE sklejanej na złączach lub nanosimy elastyczną masę bitumiczną (bez rozpuszczalników). Na taką izolację układamy warstwę termoizolacji (twardy styropian nienasiąkliwy, lub styrodur) a następnie warstwę przekładkową z folii PE. Warstwa ta ma za zadanie rozdzielić beton od termoizolacji (warstwa poślizgowa) i zapobiec wnikaniu zaprawy miedzy płyty izolacji.

Bezpośrednio na folię układamy warstwę dociskową z betonu min. B-20 i grubości, co najmniej 5 cm oraz wykonujemy spadek 1 – 2 %. Beton możemy zbroić siatką lub włóknami polipropylenowymi, które zapobiegną powstawaniu rys skurczowych.

Na warstwę spadkową tarasu nanosimy materiał uszczelniający. W przypadku zastosowania izolacji mineralnej (zaprawy cementowo-polimerowej) w pierwszą warstwę wtapiamy taśmę uszczelniającą na dylatacjach, obróbkach blacharskich i wzdłuż cokołów. Po wyschnięciu pierwszej warstwy nanosimy kolejną.

Na warstwę izolacji możemy już przyklejać płytki za pomocą kleju o dużej elastyczności. Płytki kleimy nakładając klej zarówno na podłoże jak i na płytki, co zapobiega gromadzeniu się wody w pustych miejscach, która zamarzając zimą odrywa okładzinę. Odstępy miedzy płytkami muszą mieć min. 5 mm i zostać wypełnione fugami elastycznymi. Połączenie płytek z cokołem oraz obróbką blacharską należy wykonać za pomocą elastycznych uszczelniaczy poliuretanowych.

Izolacja tarasu izolacją mineralną wykończonego płytkami ceramicznymi

W przypadku wykończenia balkonu płytkami ceramicznymi można zastosować mineralne, elastyczne uszczelnienie podpłytkowe (np. SikaLastic 152 , Bostik Ardatec 2K

Opis warstw (od dołu):

 • płyta konstrukcyjna
 • warstwa sczepna (np. SikaRepair 10F lub zaprawa z dodatkiem np. SikaLatex)
 • warstwa spadkowa 1-2% (np. Sika Repair 20F)
 • obróbka blacharska (z warstwą żywicy epoksydowej np. Sikafloor 156 posypanej piaskiem kwarcowym)
 • izolacja wodoszczelna (1 warstwa zaprawy uszczelniającej np. Ardatec 2K Flex lub SikaLastic 152 z wtopioną taśmą izolacyjną (Sika SealTape F) na połączeniu ściany z posadzką oraz przy obróbce blacharskiej)
 • izolacja wodoszczelna (2 warstwa zaprawy uszczelniającej np. Ardatec 2K Flex lub SikaLastic 152 )
 • klej wysokoelastyczny klasy min. C2 (np. Ardatec SUPER) lub S1 (Ardatec SPECJAL) nakładany metodą kombinowaną na podłoże oraz płytki
 • płytki ceramiczne + elastyczna fuga mineralna, epoksydowa lub poliuretanowa (np. SIKAFLEX 11FC, BOSTIK P795)
 • trwale i elastyczne uszczelnienie płytek ze ścianą oraz obróbką blacharską uszczelniaczem poliuretanowym ( SIKAFLEX 11FC lub BOSTIK P795 )

Izolacja tarasu, obróbka blacharska

Opis warstw:

 1. obróbka blacharska na tarasie (mocowana mechanicznie do warstwy dociskowej – spadkowej)
 2. w przypadku obróbek z blachy powlekanej, warstwa antykorozyjna z żywicy epoksydowej z posypką z piasku kwarcowego
 3. izolacja mineralna (1 warstwa zaprawy uszczelniającej SikaLastic 152)
 4. taśma uszczelniająca ( np. Sika SealTape F)
 5. izolacja mineralna (2 warstwa zaprawy uszczelniającej SikaLastic 152)
 6. klej elastyczny (min. C2S1)
 7. płytki ceramiczne
 8. elastyczne połączenie płytki z obróbką blacharską (SIKAFLEX 11FC)

Izolacja tarasu, uszczelnienie połączenia ze ścianą budynku

Opis warstw:

 1. warstwa dociskowa – spadkowa
 2. izolacja mineralna (1 warstwa zaprawy uszczelniającej SikaLastic 152)
 3. taśma uszczelniająca ( np. Sika SealTape F )
 4. izolacja mineralna (2 warstwa zaprawy uszczelniającej SikaLastic 152)
 5. klej elastyczny (Sika Ceram 205)
 6. płytki ceramiczne + elastyczna fuga mineralna (np. SikaCeram CleanGrout)
 7. sznur dylatacyjny
 8. trwale elastyczne połączenie płytek z cokołem oraz ścianą (SIKAFLEX 11FC)

Izolacja tarasu izolacją poliuretanową wykończonego płytkami ceramicznymi

Stosując do izolacji materiał SikaBond T8 lub HYPEGLUE TX-40 , na warstwę spadkową nakładamy jedną warstwę tego produktu a po wyschnięciu przyklejamy tym samym materiałem okładzinę ceramiczną. Dzięki zastosowaniu jednego materiału do hydroizolacji i klejenia wykluczamy możliwość odspajania się i odpadania płytek. Sikabond T8 i HYPEGLUE TX-40 jest materiałem bardzo elastycznym i nie musimy stosować dodatkowych taśm uszczelniających przy ścianach i obróbkach blacharskich.

Uszczelnienie tarasu materiałem poliuretanowym, opis warstw:

 1. płyta konstrukcyjna
 2. warstwa sczepna
 3. warstwa spadkowa, wylewka betonowa
 4. izolacja wodoszczelna – 1 warstwa SIKABOND T8 lub HYPEGLUE TX-40
 5. klej wysokoelastyczny – 2 warstwa SIKABOND T8 lub HYPEGLUE TX-40 (nakładana pacą zębatą)
 6. płytki ceramiczne + fuga elastyczna (mineralna lub poliuretanowa np. HYPERSEAL 150 lub SIKAFLEX 11FC)
 7. elastyczne uszczelnienie płytek ze ścianą np. HYPERSEAL 150 lub SIKAFLEX 11FC

Izolacja tarasu położonego bezpośrednio na gruncie

Opis warstw:

 1. rodzimy grunt
 2. warstwa zagęszczonego żwiru lub chudy beton
 3. warstwa rozdzielająca (folia, papa)
 4. płyta żelbetowa
 5. warstwa sczepna (np. SIKA REPAIR 10F)
 6. warstwa spadkowa (np. SIKA REPAIR 20F)
 7. izolacja wodoszczelna (1 warstwa zaprawy uszczelniającej SikaLastic 152)
 8. taśma uszczelniająca Sika SealTape F
 9. izolacja wodoszczelna (2 warstwa zaprawy uszczelniającej SikaLastic 152)
 10. klej wysokoelastyczny (C2S1)
 11. płytki ceramiczne
 12. fuga mineralna
 13. elastyczne uszczelnienie płytek ze ścianą – SIKAFLEX 11FC