Izolacja fundamentów

Izolacja fundamentów uniemożliwia wnikanie wilgoci we fragmenty budowli znajdujące się w gruncie. W zależności od obciążenia wilgocią i warunków terenowych izolacje dzielimy na przeciwwilgociowe (typu lekkiego) i izolacje przeciwwodne (typu ciężkiego) Izolacje fundamentów można wykonać stosując masy bitumiczne cienkowarstwowe np. SIKA IGASOL 101 (przy izolacji typu lekkiego) lub za pomocą grubowarstwowych bitumicznych mas uszczelniających np. Bostik DICKBESCHICHTUNG 2K (izolacja typu ciężkiego)

Izolacja fundamentów grubowarstwową masą bitumiczną

Przygotowanie podłoża pod hydroizolację
Podłoże musi być czyste, bez ubytków i substancji zmniejszających przyczepność. Luźne części należy usunąć przez skuwanie lub piaskowanie. Aplikacja materiału powinna odbywać się na suche lub lekko wilgotne podłoże. Mury z cegieł należy wy spoinować zaprawą naprawczą lub cementową z dodatkiem preparatu np.  Bostik HAFTEMULSION na równo z licem cegieł. W narożach (połączenie powierzchni pionowych i poziomych) wykonać fasety o promieniu ok. 3 cm z zaprawy cementowej Bostik SPERRMÖRTEL.

Nakładanie masy bitumicznej (grubowarstwowej)
Podłoże należy zagruntować preparatem np. Bostik K100 (po rozcieńczeniu 1:2 z wodą) a następnie materiał izolacyjny  Bostik DICKBESCHICHTUNG 2K  należy nakładać na podłoże za pomocą pacy zębatej i wygładzić powierzchnię pacą metalową. W świeżo nałożony bitum można wkleić fizelinę ochronną w przypadku wykonywania izolacji na zarysowanych, spękanych podłożach. Powłokę uszczelniającą należy chronić przed promieniowaniem słonecznym i uszkodzeniami mechanicznymi. Przed zasypaniem wykopu powłokę zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez naklejenie płyt ze styropianu lub styroduru przy użyciu materiału bitumicznego.

Układ warstw, izolacja fundamentów :

  •     ława fundamentowa
  •     izolacja pozioma pod ścianą (np. izolacja mineralna FLEX K11 lub np. papa termozgrzewalna)
  •     zabezpieczenie czoła fundamentu (w przypadku wykonania izolacji poziomej tylko pod murem) – izolacja mineralna odporna na negatywne parcie wody (FLEX K11)
  •     wyoblenie – fasetka z zaprawy (np. SIKA REPAIR 20F, Bostik SPERRMÖRTEL)
  •     warstwa gruntu bitumicznego (Sika Igasol 101 lub K100, 1:2 z wodą), przy izolacji typu lekkiego możemy zastosować dwie warstwy materiału Sika Igasol 101 lub Bostik K100, bez rozcieńczania
  •     2 warstwy izolacji bitumicznej przeciwwodnej, grubowarstwowej – stosowanej w przypadku obciążenia fundamentów wodą gruntową i opadową (SIKA IGOLFLEX 201 lub Bostik DICKBESCHICHTUNG 2K)
  •     izolacja termiczna (styropian wodoodporny, styrodur) klejona punktowo masą bitumiczną (Bostik DICKBESCHICHTUNG 2K, SIKA IGOLFLEX 201)
  •     folia kubełkowa – jako warstwa ochronna, folia kubełkowa + geowłóknina – jako warstwa drenażowa  (opcjonalnie)
  •     drenaż (opcjonalnie)

FOLIE FUNDAMENTOWE (folie kubełkowe)

Folia fundamentowa montowana jest zazwyczaj pomiędzy ścianą fundamentową a gruntem tworząc barierę przeciwwilgociową, zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed szkodliwym działaniem korzeni drzew i krzewów. Spełnia funkcje drenażowe i wentylacyjne w pionowych ścianach fundamentowych.

Należy jednak pamiętać, że sama folia nie stanowi hydroizolacji!


Jak prawidłowo ułożyć folię kubełkową? 
Przede wszystkim – w zależności od zastosowania!


Jako warstwa rozdzielająca i wentylująca

Folię układa się stożkami (kubełkami) ściętymi w kierunku podłoża – tak, by pomiędzy płaszczyzną folii, a podłożem powstała wolna przestrzeń. Szczelina ta zapewnia odprowadzenie pary wodnej z fundamentu, co pozwala zabezpieczyć materiały budowlane przed nadmierną wilgocią muru. Należy jedynie pamiętać że nie możemy stosować tego sposobu montażu przy izolacji typu ciężkiego, bezpośrednio na izolację bitumiczną (grubowarstwową). Prowadzi to do uszkodzenia izolacji poprzez wciśnięcie kubełków w bitum z powodu naporu gruntu na folię. Taki sposób montażu jest zalecany przy izolacji zawilgoconych murów szlamami mineralnymi, które dzięki swoim właściwościom (paro przepuszczalności) pozwalają murom na „oddychanie” i odprowadzanie wilgoci.
Należy także pamiętać  o prawidłowym zamocowaniu górnej krawędzi folii za pomocą specjalnych profili. Dzięki doskonale dopasowanemu profilowi, prawidłowo zamontowana listwa tworzy szczelne połączenie folii fundamentowej z powierzchnią.

Takie samo zadanie może spełnić warstwa termoizolacji (styrodur lub styropian wodoodporny) o powierzchni ze specjalnie wyciętymi (ryflowanymi) rowkami, przez które swobodnie przemieszcza się powietrze.

Jako warstwa drenująca/odwadniająca
Folia fundamentowa drenażowa (z dodatkową warstwą geowłókniny) doskonale sprawdza się w rejonach o wysokim poziomie wód gruntowych, gdzie jest niezastąpiona przy wykonywaniu drenażu obwodowego. Mocuje się ją geowłókniną w stronę gruntu.