SikaSwell P 2507 H Profil pęczniejący

Pęczniejące w kontakcie z wodą profile uszczelniające. Stosowane między innymi do uszczelniania styków roboczych; rur i przewodów przechodzących przez elementy betonowe.

Rolka: 10 mb

Opis

SikaSwell P 2507 H

SikaSwell P 2507 H Profil pęczniejący w kontakcie z wodą do uszczelnień połączeń.

Pęczniejące w kontakcie z wodą profile uszczelniające SikaSwell P 2507 H stosowane między innymi do uszczelniania styków roboczych; rur i przewodów przechodzących przez elementy betonowe, połączeń ścian fundamentów i zbiorników wodnych oraz innych konstrukcji wymagających szczelności.

Zastosowanie

  • Uszczelnianie większości sztywnych połączeń budowlanych
  • Uszczelnianie przerw roboczych w betonie
  • Uszczelnianie przejść rur przez ściany i stropy
  • Połączenia nowej konstrukcji ze starą

Właściwości

  • Pęcznieje w kontakcie z wodą
  • Łatwość stosowania
  • Trwała odporność na wodę
  • Dobra przyczepność do większości materiałów budowlanych
  • Dzięki powolnemu przyrostowi objętości nie uszkadza betonu w trakcie wiązania
  • Możliwość różnorodnych zastosowań

Kolor: czerwony
Rolka: 10 mb
Profile SikaSwell – P należy mocować przy użyciu kitu SikaSwell-S2