Sikaplan WP 1100-15HL membrana izolacyjna

Sikaplan 9.6 jest gładką, niezbrojoną, termozgrzewalną membraną izolacyjną utworzoną na bazie polimerów PCW. Przeznaczony jest przede wszystkim do wykonywania izolacji wodoszczelnej w budownictwie podziemnym oraz np. do izolacji dachów zielonych.

Opis

Sikaplan WP 1100-15HL

(Sikaplan 9.6)
Membrana hydroizolacyjna
Opis produktu

Sikaplan WP 1100-15HL jest gładką, nie zbrojoną membraną izolacyjną utworzoną na bazie uplastycznionego polichlorku winylu PCW-P.
Zastosowanie

Izolacja przeciwwodna wszelkiego rodzaju konstrukcji inżynierskich w budownictwie podziemnym.

Może być stosowana jako hydroizolacja w dachach zielonych i balastowych.
Właściwości

Wysoka odporność na proces starzenia
Wysoka wytrzymałość na rozciąganie i wydłużalność
Odporność na przerastanie korzeni i mikroorganizmy
Odporność na naturalne, agresywne media zawarte w gruncie
Wysoka przepuszczalność pary wodnej
Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne
Wysoka stabilność wymiarów
Wysoka elastyczność, nawet w ujemnych temperaturach
Materiał łączony gorącym powietrzem
Możliwość montażu na zagęszczony podłożach gruntowych
Odporność na agresywną (miękką) dla betonu wodę
Możliwość montażu na słabych podłożach (test „pull-out” <1,5