Izolacja przejść rur i kabli

Uszczelnienie rur w fundamencie od zewnątrz – masa bitumiczna

Miejsca połączeń i przebić murów są rejonami szczególnie zagrożonymi przez wodę. Przy tradycyjnych materiałach uszczelniających są one najczęstszymi miejscami przenikania wody.
Uszczelnienie rur  w obrębie przejść przez mur wykonujemy w postaci wyoblenia z zaprawy mineralnej uszczelnionej bitumem. Masy bitumiczne umożliwiają płynne i bezspoinowe przejścia pomiędzy izolacją wyobleń (faset) i izolacją powierzchni płaskich.

Uszczelnianie przejścia rury przez fundament/ścianę rozpoczynamy od wypełnienia/uszczelnienia i ustabilizowania rury w otworze/ przewiercie  przez mur. Możemy to zrobić zaprawami montażowymi np. Sika Monotop 112 lub pianą wodoszczelną – piana do kręgów i studni. Następnie wykonujemy wyoblenie/fasetę wokół rury w/w zaprawą montażową  i po jej związaniu  wykonujemy pionową izolację ściany z wywinięciem jej na rurę. Izolację wykonujemy masami bitumicznymi np. Sika BlackSeal 301Dickbeschichtung 2K+ lub izolacjami mineralnymi Flex Schlamme K11 (jeśli fundament nie był wcześniej izolowany/gruntowany materiałami bitumicznymi)

Uszczelnienie przejścia rury w murze

W trakcie wznoszenia ścian lub wylewania muru możemy uszczelnić przerwę roboczą za pomocą mas pęczniejących.
SikaSwell  S2 jest, wyciskanym z pistoletu, poliuretanowym materiałem pęczniejącym w kontakcie z wodą, służącym do uszczelniania przerw roboczych w betonie. SikaSwell  należy umieszczać zawsze w środku przekroju. Minimalna grubość otulenia SikaSwell S-2 z każdej strony wynosi 10 cm dla żelbetu i 15 cm dla betonu. Betonować nie należy wcześniej niż 2-3 godziny po ułożeniu materiału. Przy wysokich szalunkach, gdzie beton będzie zrzucany z wysokości większej niż 50 cm SikaSwell S-2, musi utwardzać się, przez co najmniej 2 dni. Podczas betonowania należy zwrócić uwagę na dokładne zagęszczenie betonu w okolicy uszczelnienia tak, aby nie pozostawić pustek ani szczelin.

Uszczelnienie rury w fundamencie od wewnątrz, zaprawą mineralną – (uszczelnienie sztywne)

Izolacja przejść rurowych od wewnątrz także powinna być wykonywane w postaci wyoblenia (faset).  Masy mineralne (np. Flex Schlamme K11) umożliwiają bezspoinowe przejścia pomiędzy izolacją wyobleń (faset) i izolacją powierzchni płaskich oraz są odporne na negatywne parcie wody (od strony ściany). Przy izolacji typu wannowego rozpoczynamy uszczelnianie piwnicy od uszczelnienia wyobleń.  Promień zaokrąglenia powinien wynosić ok 2 cm – 3 cm. W przypadku ciągłego napływu wody należy zastosować materiał do tamponażu PUDER-EX

Uszczelnienie rury w fundamencie masą poliuretanową lub polimerową – (uszczelnienie elastyczne)

W przypadku konieczności elastycznego uszczelnienia przejść rur lub przewodów przez mur, stosujemy elastyczne masy poliuretanowe lub polimerowe (Sikaflex PRO3, Sikaflex 11FC, Bostik P795, Bostik H550). Uszczelniacze te wymagają suchego podłoża i nie można stosować ich na wilgotne lub mokre powierzchnie.

Uszczelnienie rury w fundamencie od wewnątrz przy wilgotnym lub mokrym podłożu – (uszczelnienie elastyczne)

Gdy  mamy wilgotne lub mokre podłoże, lub woda wlewa nam się do środka przez przejścia rur lub przewodów przez mur stosujemy specjalistyczne masy do tamowania i uszczelniania połączeń STOPAQ AQUASTOP 2100  lub Anticor Seal 511. Masę uszczelniającą wciskamy w otwór a następnie zasklepiamy otwór zaprawą szybkowiążącą np. Sika Monotop 110 

stopaq aquastop