Uszczelnienie rur w fundamencie od zewnątrz - masa bitumiczna

Miejsca połączeń i przebić murów są rejonami szczególnie zagrożonymi przez wodę. Przy tradycyjnych materiałach uszczelniających są one najczęstszymi miejscami przenikania wody.
Uszczelnienie rur  w obrębie przejść przez mur wykonujemy w postaci wyoblenia z zaprawy mineralnej uszczelnionej bitumem. Masy bitumiczne umożliwiają płynne i bezspoinowe przejścia pomiędzy izolacją wyobleń (faset) i izolacją powierzchni płaskich. Uszczelniania piwnicy rozpoczynamy od wykonania i uszczelnienia wyobleń a następnie wykonujemy resztę izolacji pionowych.uszczelnienie rur izolacja zewnętrzna

Uszczelnienie przejścia rury w murze

W trakcie wznoszenia ścian lub wylewania muru możemy uszczelnić przerwę roboczą za pomocą mas pęczniejących.sikaswell s2
SikaSwell  S-2 jest, wyciskanym z pistoletu, poliuretanowym materiałem pęczniejącym w kontakcie z wodą, służącym do uszczelniania przerw roboczych w betonie.SikaSwell S-2 należy umieszczać zawsze w środku przekroju. Minimalna grubość otulenia SikaSwell S-2 z każdej strony wynosi 10 cm dla żelbetu i 15 cm dla betonu. Betonować nie należy wcześniej niż 2-3 godziny po ułożeniu materiału. Przy wysokich szalunkach, gdzie beton będzie zrzucany z wysokości większej niż 50 cm SikaSwell S-2, musi utwardzać się, przez co najmniej 2 dni.
Podczas betonowania należy zwrócić uwagę na dokładne zagęszczenie betonu w okolicy uszczelnienia tak, aby nie pozostawić pustek ani szczelin.

 

Uszczelnienie rury w fundamencie od wewnątrz, zaprawą mineralną - (uszczelnienie sztywne)

Izolacja przejść rurowych od wewnątrz także powinna być wykonywane w postaci wyoblenia (faset).  Masy mineralne (np. Aquafin 2K/M) umożliwiają bezspoinowe przejścia pomiędzy izolacją wyobleń (faset) i izolacją powierzchni płaskich oraz są odporne na negatywne parcie wody (od strony ściany). Przy izolacji typu wannowego rozpoczynamy uszczelnianie piwnicy od uszczelnienia wyobleń.  Promień zaokrąglenia powinien wynosić ok 2 cm – 3 cm. W przypadku ciągłego napływu wody należy zastosować materiał do tamponażu FIX 10S

 

Uszczelnienie rury w fundamencie od wewnątrz masą poliuretanową - (uszczelnienie elastyczne)

W przypadku konieczności elastycznego uszczelnienia przejść rur lub przewodów przez mur, stosujemy elastyczne masy poliuretanowe dwu lub jednoskładnikowe (Sikaflex 11FC). Uszczelniacze te wymagają suchego podłoża i nie można stosować ich na wilgotne lub mokre powierzchnie.

 

Uszczelnienie rury w fundamencie od wewnątrz przy wilgotnym lub mokrym podłożu - (uszczelnienie elastyczne)

Gdy  mamy wilgotne lub mokre podłoże, lub woda wlewa nam się do środka przez przejścia rur lub przewodów przez mur stosujemy specjalistyczne masy do tamowania i uszczelniania połączeń. Masę uszczelniającą wciskamy w otwór a następnie zasklepiamy otwór zaprawą szybkowiążącą.

uszczelnienie rur stopaq