Naprawa betonu

Naprawa betonu i konstrukcji betonowych z użyciem zapraw polimerowo – cementowych (PCC)

Naprawy zaprawami opartymi na spoiwie cementowym modyfikowanym polimerami wykazują większą w porównaniu z konwencjonalnym betonem wytrzymałość na rozciąganie, wodoszczelność i odporność na korozję chemiczną. Ponadto charakteryzują się małym skurczem oraz większym modułem sprężystości.

Systemy zapraw PCC służą do kompleksowych napraw różnego typu konstrukcji betonowych i żelbetowych.

Zaprawy PCC umożliwiają naprawianie konstrukcji w takich elementach jak:

 •     balkony,
 •     wsporniki, słupy i dźwigary konstrukcyjne,
 •     stropy itp.
 •     zbiorniki betonowe i żelbetowe
 •     konstrukcje szkieletowe, halowe i wielkopłytowe,
 •     budowle monolityczne
 •     konstrukcje żelbetowe – kominy, chłodnie itp.

Naprawa betonu / Składniki systemu Sika Repair:

 • Sika Repair 10F –  Zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia i zaprawa sczepna
 • Sika Repair 13F –  Zaprawa naprawcza do wypełniania ubytków w betonie na zaprawę sczepną
 • Sika Repair 20F –  Zaprawa do reprofilowania i wyrównywania powierzchni betonowych (bez zaprawy sczepnej)
 • Sika Repair 30F –  Szpachlówka uszczelniająca do wyrównywania powierzchni betonowych

Naprawa betonu

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być czyste bez luźnych i niezwiązanych cząstek, pyłów, plam oleju i innych zanieczyszczeń.
Zalecaną metodą usunięcia zanieczyszczeń materiałami bitumicznymi, farbami oraz smołami są metody strumieniowo-ścierne (piaskowanie), frezowanie lub groszkowanie. Zanieczyszczenia chemiczne można usuwać przez oczyszczanie płomieniowe. Najskuteczniejszą metodą usunięcia zanieczyszczeń olejowych jest usunięcie skażonego podłoża. Frezowanie pozwala na usunięcie wierzchniej warstwy podłoża o zbyt niskich parametrach wytrzymałościowych lub zanieczyszczonej trudno usuwalnymi substancjami. Śrutowanie pozwala na bezpyłowe usunięcie stwardniałego zaczynu cementowego. Stosowanie wody pod wysokim ciśnieniem jest szybkim i skutecznym sposobem usuwania betonu, ogranicza­jącym do minimum straty betonu nieuszkodzonego. Nie występują mikrospękania, a beton uszkodzony jest usuwany selektywnie, pozostawiając pozostały beton nienaruszony. Do zmywania podłoża zaleca się stosowanie wysokowydajnych agregatów do mycia ciśnieniowego. Przeznaczona do naprawy powierzchnia musi być stabilna, mocna, nośna i czysta. Wytrzymałość podłoża na rozciąganie powinna wynosić przynajmniej 1,5MPa. Odsłonięte pręty zbrojenia oczyścić metodą piaskowania, odbijakami igłowymi lub szczotkami drucianymi usuwając rdzę i wszelkie substancje zmniejszające przyczepność. Z praktycznych powodów oczyszcza się zazwyczaj całe obrzeże pręta zbrojeniowego. Zazwyczaj obszar oczyszczany rozszerza się o 50 mm lub więcej wzdłuż pręta poza strefę korozji. Stal zbrojeniowa powinna być sucha, odpylona i odtłuszczona.

Zabezpieczenie antykorozyjne stali
Odsłoniętej i oczyszczoną stal zbrojeniową należy zabezpieczyć zaprawą antykorozyjną przez dwukrotnie naniesienie równomiernej warstwy przy użyciu pędzla lub szczotki (drugą warstwę nanosić po stwardnieniu pierwszej nie wcześniej niż po upływie 4 godzin, maksymalnie po 24 godzinach. Po upływie doby można nanosić kolejne warstwy systemu (warstwę sczepną)

Wykonanie warstwy sczepnej
Staranne oczyszczone podłoże betonowe należy nawilżyć, powinno być matowo-wilgotne. Zaprawę sczepną wcierać twardą szczotka w przygotowane podłoże wypełniając jego pory. Następnie nanieść zaprawę naprawczą metodą „świeże na świeże”. W przypadku wyschnięcia warstwy sczepnej poczekać aż powłoka całkowicie zwiąże, a następnie ułożyć nową warstwę sczepną (w praktyce sprawdzenie nastepuje poprzez dotknięcie palcami. Jeżeli warstwa sczepna brudzi palce, zaprawa naprawcza może być nanoszona).

Wykonanie wypełnienia i warstwy wyrównując

Zaprawę rozprowadza się na świeżo naniesionej, matowo-wilgotnej warstwie sczepnej. Zaprawę nakładać przy pomocy kielni, pacy drewnianej, pacy stalowej na żądaną grubość warstwy. Zaprawę na powierzchniach poziomych zagęszcza się przy pomocy kielni lub szufli i ściąga. Przy większych powierzchniach stosować łaty wibracyjne. Następnie powierzchnie zatrzeć drewniana pacą lub paca stalową. Zaprawę można nanosić wielowarstwowo:

Pielęgnacja i ochrona
Powierzchnię należy chronić przynajmniej przez 1 dzień przed nadmiernym wysychaniem, bezpośrednim nasłonecznieniem, przeciągami i zbyt dużymi wahaniami temperatury. Temperatura powietrza i podłoża podczas procesów wiązania i twardnienia nie może być niższa niż +50C. Nie wcześniej niż po upływie 1 dnia można nanosić wymalowania ochronne.