SikaLatex emulsja polimerowa

Emulsja polimerowa do modyfikacji mieszanek betonowych i zapraw. Poprawia urabialność mieszanki, umożliwia łatwiejsze jej wbudowanie i zagęszczenie, zmniejsza jej skurcz podczas wiązania. Poprawia, wodoszczelność, przyczepność i odporność chemiczną betonu i zapraw.

Opakowanie: 5 l

Kategoria:

Opis

SikaLatex 

Emulsja polimerowa do modyfikacji mieszanek betonowych i zapraw. Poprawia urabialność mieszanki, umożliwia łatwiejsze jej wbudowanie i zagęszczenie, zmniejsza jej skurcz podczas wiązania. Poprawia, wodoszczelność, przyczepność i odporność chemiczną betonu i zapraw.


Zastosowanie  „ 

 • Do wykonywania warstw sczepnych
 • „ Do zapraw wyrównujących i naprawczych i uszczelniających
 • „ Do wykonywania cienkich wylewek betonowych (od 3 cm grubości), także przy ogrzewaniu podłogowym
 • „ Do zapraw tradycyjnych, służących do klejenia i spoinowania okładzin ceramicznych
 • „ Do wykonania lub napraw podłoży betonowych
 • „ Do cementowych i cementowo-wapiennych zapraw murarskich i tynkarskich


Właściwości  „

 •  Zdecydowanie poprawia przyczepność
 • „ Zwiększa wytrzymałość na rozciąganie, odrywanie, ścieranie
 • „ Znacznie zwiększa wodoszczelność
 • „ Uplastycznia mieszankę i zwiększa jej spójność
 • „ Poprawia odporność chemiczną
 • „ Nie powoduje korozji betonu i stali, jest nietoksyczna i niepalna

 

Szczegóły aplikacji / Struktura systemu  


Warstwa sczepna 

– Przygotować płyn zarobowy wg proporcji: SikaLatex : woda = 1 : 1 objętościowo

– Wymieszać składniki suche w proporcji: cement : piasek 1 : 1 objętościowo

– Wsypać suche składniki do płynu zarobowego i uzyskać konsystencję szlamu mieszając mechanicznie, przez co najmniej 3 minuty.

– Warstwę sczepną wetrzeć dokładnie w podłoże przy pomocy pędzla lub szczotki w ilości ok. 1l/m²

 

Zaprawa naprawcza 

– Przygotować płyn zarobowy wg proporcji: SikaLatex : woda = 1 : 1 od 1 : 3 objętościowo

– Wymieszać składniki suche w proporcji: cement : piasek = 1 : 3

– Wymieszać suche składniki i płyn zarobowy w zależności od przyjętych proporcji i wymaganej konsystencji

– Niezwłocznie „mokro na mokro” na warstwie sczepnej ułożyć i zagęścić zaprawę

 

Cienkowarstwowe wylewki betonowe (min. 3 cm)  

– Przygotować płyn zarobowy przez wymieszanie wody z odmierzoną ilością SikaLatex. Przyjmować dozowanie SikaLatex: 10 % (± 2,5 %) masy cementu

– Wymieszać suchy składnik i płyn zarobowy mechanicznie, przez co najmniej 3 minuty. Nie przekraczać stosunku woda / cement (w/c) = 0,55

– Stosować kruszywo o uziarnieniu do 8 mm

– Dla oznaczenia stosunku w/c przyjmować, że 60% masy SikaLatex stanowi woda

– Niezwłocznie, ”mokro na mokro” na warstwie sczepnej ułożyć i zagęścić wylewkę

– Po naniesieniu betonu przystąpić do pielęgnacji powierzchni

 

Cementowe i cementowo-wapienne zaprawy tynkarskie 

– Przygotować płyn zarobowy wg proporcji: SikaLatex : woda = 1 : 2 do 1 : 3 objętościowo

– Przygotować składnik suchy wg proporcji: cement : piasek = 1 : 2,5 do 1 : 4