Remmers MB 2K reaktywna, hybrydowa izolacja przeciwwodna

Remmers MB 2K 

Elastyczna polimerowa powłoka grubowarstwowa. Łączy właściwości elastycznego, mostkującego rysy, mineralnego szlamu uszczelniającego i masy bitumicznej KMB

Kategoria:

Opis

Remmers MB 2K

Remmers MB 2K to  elastyczna polimerowa powłoka grubowarstwowa (FPD). Łączy właściwości elastycznego, mostkującego rysy, mineralnego szlamu uszczelniającego (MDS) i masy bitumicanej (KMB)

Remmers MB 2K to geniusz wśród wielofunkcyjnych hydroizolacji z rodziny produktów firmy Remmers. Dobrze znane właściwości tego uniwersalnego materiału są w ostatnich latach nieustannie ulepszane. Oprócz niezrównanej zdolności mostkowania rys przy jednoczesnej niewielkiej grubości warstw i ekstremalnie krótkim czasie schnięcia, udało się jeszcze bardziej zoptymalizować produkt pod kątem właściwości aplikacyjnych – teraz może być nakładany wszystkimi popularnymi technikami.

Branża budowlana to sektor, który chętnie korzysta zarówno ze sprawdzonych technologii, jak i z dających doskonałe rezultaty nowatorskich rozwiązań, między innymi w zakresie wykonawstwa uszczelnień (fundamentów, cokołów, złączy) czy też ogólnej hydroizolacji obiektów.

Izolacja reaktywna Remmers MB 2K to sprawdzone rozwiązanie dla budownictwa. Prezentowany preparat Remmers MB 2K to polimerowa powłoka grubowarstwowa wykazująca optymalną elastyczność, której zastosowanie jest bardzo szerokie ze względu na wiele pożądanych w branży budowlanej właściwości.

MB 2K to charakteryzująca się znakomitą przyczepnością izolacja reaktywna mostkująca rysy, którą można nakładać zarówno przy pomocy agregatu natryskowego, jak i pędzla lub szpachli, a następnie tynkować lub malować.

Bardzo dobrze znosi działanie wielu niekorzystnych czynników i nie ulega degradacji pod wpływem wilgoci, niskiej temperatury oraz promieniowania UV. Warto też zaznaczyć, że w celu uzyskania oczekiwanych rezultatów wystarczy już cienka, trzymilimetrowa warstwa, co sprawia, że preparat ten jest wyjątkowo ekonomiczny w użyciu.

 

Zakres zastosowania:

 • Do szybkiego uszczelniania elementów budowli, zbiorników i piwnic od wewnątrz i od zewnątrz
 • Do wykonywania izolacji przeciwwodnej w nowym budownictwie
 • Jako hydroizolacja pozioma w ścianach i pod nimi
 • Do izolacji wewnętrznej istniejących budowli zgodnie z instrukcją WTA 4-6
 • Wbudowywanie na głębokości > 3 m
 • Do uszczelniania złączy w konstrukcjach z betonu wodonieprzepuszczalnego
 • Uszczelnianie cokołów
 • Uszczelnienia zespolone
 • Jako warstwa sczepna na starych powłokach bitumicznych
 • Do naprawy uszczelnień dachów płaskich nad pomieszczeniami niezamieszkiwanymi

Właściwości:

 • Sprawdzona zdolność mostkowania rys o szerokości przekraczającej 3 mm! (zgodnie z EN 14891)
 • Szybkie schnięcie i sieciowanie już po 18 godzinach
 • Spełnia wymagania dla PMBC
 • Sprawdzona szczelność wobec radonu
 • Produkt nie zawiera rozpuszczalników
 • Produkt nie zawiera bitumów
 • Szczelność wobec wody pod ciśnieniem
 • Wysoka wytrzymałość na odrywanie
 • Bardzo dobra przyczepność, w tym na podłożach niemineralnych, takich jak tworzywa sztuczne, metale itp.
 • Duża elastyczność, rozszerzalność i zdolność mostkowania rys
 • Możliwość wykonywania okładzin już po 4 godzinach od aplikacji.
 • Odporność na promieniowanie UV
 • Odporność na mróz i sole rozmrażające
 • Powłoka zdatna do malowania i tynkowania
 • Materiał nadaje się do nakładania pędzlem, wałkiem, pacą i urządzaniami natryskowymi

Zużycie:

 • Co najmniej 1,1 kg/m²/mm grubości suchej warstwy Grubości warstw oraz zużycia przy zastosowaniu jako mostkująca rysy MDS we wnętrzach i na zewnątrz: patrz tabela zużyć w rozdziale „Przykłady zastosowań”.
 • Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

Wymagania wobec podłoża:

 • Podłoże musi być równe, nośne, suche, czyste, wolne od kurzu, oleju, smaru i środków antyadhezyjnych.
 • Podłożom niemineralnym należy nadać szorstkość.

Przygotowania:

 • Wystające wypełnienia spoin i resztki zapraw należy usunąć.
 • Narożniki i krawędzie należy zaokrąglić lub sfazować.
 • W przypadku faset należy zatopić w materiale taśmy VF i zaokrąglić na < 20 mm.
 • Alternatywnie wykonać fasetę uszczelniającą z odpowiedniej zaprawy.
 • Zagłębienia > 5 mm, wypełnić odpowiednią szpachlówką lub MB 2K z mieszanką Selectmix RMS , proporcja mieszania od 1 : 1 do 1 : 3.
 • Rury z tworzywa sztucznego przetrzeć papierem ściernym. Rury metalowe oczyścić, ewentualnie przeszlifować.
 • W razie potrzeby wykonać zabezpieczenie przed wilgocią podciąganą od podłoża.
 • Podłoża mineralne należy zagruntować preparatem Kiesol MB
 • Jako warstwę sczepną, a także aby zapobiec powstawaniu pęcherzy, na powierzchnię nakłada się szpachlówkę drapaną z MB 2K w ilości ok. 500 g/m².

Warunki stosowania:

 • Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C

Wskazówki wykonawcze:

 • Nie stosować w warunkach bezpośredniego nasłonecznienia.
 • Szpachlówka drapana z zasady nie może być traktowana jako warstwa uszczelnienia.
 • Maksymalna całkowita grubość mokrej warstwy nie może przekraczać 5 mm.
 • Krótkie przemieszanie materiału w wiaderku pozwala uniknąć jego przedwczesnego zgęstnienia.
 • Zaprawy, która zaczęła wiązać, nie wolno ponownie rozrabiać poprzez dodawanie wody lub świeżej zaprawy.
 • Świeżą izolację przeciwwodną należy chronić przed deszczem, bezpośrednim nasłonecznieniem, mrozem oraz tworzeniem się kondensatu.
 • Suchą izolację należy chronić przed uszkodzeniem mechanicznym.
 • Bez dodatkowej warstwy przenoszącej obciążenia produkt nie nadaje się do stosowania jako hydroizolacja pod łożyskami ruchomymi.
 • Podczas stosowania w zamkniętych pomieszczeniach należy zapewnić odpowiednią wentylację (ew. nosić środki indywidualnej ochrony dróg oddechowych)
 • W przypadku aplikacji natryskowej prosimy o kontakt z naszymi doradcami.

Rozcieńczanie:

Narzędzia/czyszczenie: 

 • Mieszarka, łyżka czerpakowa, paca stalowa, paca dystansowa, szczotka do szlamów, ławkowiec, wałek malarski
 • Narzędzia w stanie świeżym myć wodą.
 • Zaschnięte resztki materiału dają się usuwać wyłącznie mechanicznie

Karta techniczna: LINK