Sikalastic 152 dwuskładnikowa izolacja mineralna

Szybkosprawna zaprawa cementowa do wykonywania elastycznej izolacji przeciwwodnej i zabezpieczenia konstrukcji takich jak: zbiorniki na wodę, baseny, rury betonowe, kanały odprowadzające wodę itp. oraz hydroizolacji balkonów i tarasów, gdzie podłoże stanowi beton lub płytki ceramiczne.

Opakowanie: 33 kg

Opis

Sikalastic 152

Sikalastic 152 Dwuskładnikowa zaprawa cementowa do wykonywania elastycznych hydroizolacji oraz ochrony betonu

Opis produktu
Sikalastic 152 jest dwuskładnikową, wzmocnioną włóknami zaprawą charakteryzującą się wysoką elastycznością na bazie cementu modyfikowanego specjalnymi odpornymi na alkalia polimerami, selekcjonowanego kruszywa i dodatków.

Zastosowanie

 •     Izolacji przeciwwodnej i zabezpieczenia konstrukcji takich jak: zbiorniki na wodę, baseny, rury betonowe, kanały odprowadzające wodę itp.
 •     Izolacji przeciwwodnej i zabezpieczenia ścian zewnętrznych przeznaczonych do zasypania gruntem
 •     Izolacji przeciwwodnej wewnątrz pomieszczeń ścian i podłóg piwnic poddanych działaniu niewielkiego parcia negatywnego
 •     Hydroizolacja balkonów i tarasów, gdzie podłoże stanowi beton lub płytki ceramiczne
 •     Ochrona zewnętrznych narażonych na obciążenia atmosferyczne nowych i istniejących powierzchni betonowych.
 •     Elastyczne zabezpieczenie elementów betonowych narażonych na odkształcenia

Właściwości

 •     Elastyczna izolacja przeciwwodna i ochrona betony jednym produktem
 •     Możliwość nanoszenia zarówno w bardzo wilgotnym środowisku jak i na suche podłoża
 •     Szybkie utwardzanie (także w niskich temperaturach)
 •     Nie spływa z powierzchni pionowych
 •     Przenosi zarysowania podłoża
 •     Doskonała przyczepność do większości podłoży budowlanych jak: beton, zaprawy cementowe, kamień, ceramika, cegła i drewno
 •     Wysoka odporność na sole odladzające i dwutlenek węgla

Zużycie materiału
Orientacyjnie: 1,8 kg/m²/mm (warstwa wodoszczelna min. 2 – 3 mm)

Opakowanie:
Składnik A, ciekły: 8 kg
Składnik B, proszek: 25 kg

Sposoby aplikacji /Narzędzia
Pierwszą warstwę Sikalastic 152 nanosić pacą ząbkowaną (3 x 3 mm), mocno i równomiernie dociskając ją do podłoża, aby uzyskać warstwę o jednolitej grubości. Niezwłocznie po utwardzeniu pierwszej warstwy, nanieść drugą, szpachlą gładką, zwracając szczególną uwagę, aby uzyskać jednolitą, ciągłą powłokę, która całkowicie pokryje pierwszą warstwę. Maksymalna zalecana grubość każdej z warstw to 2 mm. Aby uzyskać warstwę wodoszczelną, należy nanieść 4 mm materiału w co najmniej 2 warstwach. Warstwa hydroizolacyjna w szczelinach, dylatacjach podłodze i innych szczególnie narażonych miejscach jak np stykach podłogi ze ścianą może zostać wzmocniona np taśmami SikaSeal Tape-F. Taśmę należy ułożyć na świeżo naniesionej pierwszej warstwie i pokryć drugą warstwą Siklastic 152 Aby uzyskać gładką powierzchnię, nie należy piaskować ani szlifować materiału nie w pełni utwardzonego, obróbka może prowadzić do zaburzeń   wodoszczelności. Należy odczekać aż materiał w pełni się utwardzi i wtedy usunąć nierówności z powierzchni przez szlifowanie.