SikaMur InjectoCream 100, żel iniekcyjny

SikaMur InjectoCream 100 jest odpychającym wodę żelem, wciskanym przy użyciu wyciskacza ręcznego w serię wydrążonych otworów w warstwie muru. Wstrzyknięty materiał rozprzestrzenia się w wilgotnej ścianie i tworzy barierę dla podnoszącej się wilgoci. Krem iniekcyjny na bazie silanów do wykonywania w murach przepony przerywającej podciąganie kapilarne wilgoci.

Opakowanie: 600 ml i 300 ml

Opis

SikaMur InjectoCream 100

SikaMur InjectoCream 100 jest odpychającym wodę żelem, wciskanym przy użyciu wyciskacza ręcznego w serię wydrążonych otworów w warstwie muru. Wstrzyknięty materiał rozprzestrzenia się w wilgotnej ścianie i tworzy barierę dla podnoszącej się wilgoci. Krem iniekcyjny na bazie silanów do wykonywania w murach przepony przerywającej podciąganie kapilarne wilgoci

Opis produktu
SikaMur InjectoCream-100 jest materiałem stanowiącym podstawę nowej koncepcji kontroli podciągania kapilarnego wilgoci. SikaMur-InjectoCream 100 jest hydrofobizującym kremem pakowanym w 300 lub 600 gramowe kiełbaski. Wciskany jest w szereg otworów wywierconych w spoinie muru przy pomocy zwykłego pistoletu do kitów budowlanych. Do wykonania iniekcji nie jest wymagany specjalistyczny sprzęt. Wciśnięty w spoiny Sika Mur Injecto Cream 100 dyfunduje w wilgotnej ścianie tworząc przeponę uniemożliwiającą kapilarne podciąganie wody.

Zastosowanie
SikaMur Injecto Cream 100 może być stosowany do wykonania przepony uniemożliwiającej kapilarne podciąganie wilgoci prawie we wszystkich rodzajach murów:

 • Ścian z cegły pełnej;
 • Ścian szczelinowych;
 • Ścian z kamienia i ścian murowanych z rdzeniem kamiennym lub podobnym.

Właściwości

 • Łatwość stosowania przy małym ryzyku popełnienia błędu, w czasie wykonywania prac, mała zależność od kwalifikacji personelu;
 • Materiał jednoskładnikowy, gotowy do użycia;
 • Szybki w wykonaniu – bez potrzeby podwójnego wykonywania otworów, bez stosowania ciśnienia lub wykorzystywania grawitacji;
 • Bez potrzeby wstępnego uszczelniania powierzchni wokół otworów iniekcyjnych, co ma miejsce w metodach ciśnieniowych;
 • Szybki w wykonaniu, bez oczekiwania na pompowanie materiału, jak ma to miejsce w metodach ciśnieniowych lub uzupełniania zbiorników jak w metodach
 • grawitacyjnych;
 • Przybliżone, równomierne zużycie i łatwość obliczenia ilości potrzebnego materiału;
 • Nie są wymagane specjalne, kosztowne pompy;
 • Prawie całkowite wyeliminowanie wycieków i zabrudzeń na budowie; bez problemów związanych z wyciekami iniektu przy ściankach działowych, przy
 • wnękach itp.
 • Formuła o dużym stężeniu składników aktywnych (około 80%), wprowadzenie do ściany mniejszej ilości składników biernych, lepsze wyniki w porównaniu do
 • iniektów z dużą ilością wypełniaczy;
 • Małe zagrożenie, na rozcieńczalniku wodnym, nie ma odczynu zasadowego, niepalny;
 • Bardzo małe straty materiału;
 • Mała ilość odpadów;
 • Bez ryzyka zwiększonego występowania wykwitów na powierzchni, co może mieć miejsce przy stosowaniu materiałów silikonowych.

SikaMur – InjectoCream jest:

 •     Odpowiedni do wszystkich rodzajów ścian murowanych
 •     Ekonomiczny i efektywny
 •     Oszczędzający czas
 •     Łatwy w użyciu
 •     Bezpieczny w stosowaniu

Zużycie:
(średnica otworów 12 mm, rozmieszczone co 120 mm)

Głębokość muru – wydajność z op. 600 ml

 • 110 mm – 6,5 mb
 • 220 mm – 3,3 mb
 • 330 mm – 1,96 mb
 • 440 mm – 1,43 mb

Przykład zastosowania:
Izolacja piwnicy od wewnątrz z odtworzeniem izolacji poziomej.

izoalcja_pozioma

Układ warstw:

 1. posadzka
 2. wywiercone otwory do iniekcji preparatu SIKAMUR INIECTOCREAM
 3. izolacja mineralna (1 warstwa AQUAFIN 2K/M)
 4. taśma uszczelniająca
 5. izolacja mineralna (2 warstwa AQUAFIN 2K/M)
 6. warstwa wykończeniowa (płytki, żywica epoksydowa itp)