SikaGrout 8 N zaprawa do podlewek i zakotwień

SikaGrout 8N, ekspansywna, samorozlewna zaprawa gruboziarnista do podlewek, zakotwień i napraw betonu
Zaprawa cementowa o uziarnieniu 0/8 mm. Charakteryzuje się normalnym przyrostem wytrzymałości oraz niewielką ekspansją w fazie ciekłoplastycznej, kompensującą również skurcz.

Opakowanie: 25 kg

Opis

SikaGrout 8 N

SikaGrout 8 N to ekspansywna, samorozlewna zaprawa gruboziarnista do podlewek, zakotwień i napraw betonu

Opis produktu
Gotowa samorozlewna zaprawa cementowa o uziarnieniu 0/8 mm. Charakteryzuje się normalnym przyrostem wytrzymałości oraz niewielką ekspansją w fazie ciekłoplastycznej, kompensującą również skurcz. SikaGrout-8 N jest zgodna z zasadami napraw konstrukcyjnych dot. kotwienia stalowych prętów zbrojeniowych zgodnie z PN-EN 1504-6. SikaGrout 8 N spełnia wymagania dla zaprawy naprawczej klasy R4 zgodnie z PN-EN 1504-3. Materiał ten można stosować również jako drobnoziarnisty beton samozagęszczalny o gwarantowanej klasie wytrzymałości na ściskanie co najmniej C 35/45.

Zastosowanie SikaGrout 8N
SikaGrout 8 N stosowana jest przede wszystkim jako rozlewna zaprawa podlewowa lub kotwowa o grubości warstwy / odległości od kotwy do ścian otworu od 2,5 cm do 8 cm.

 •  Do wykonywania podlewek pod maszyny, słupy, itp.
 • Do osadzania w betonie kotew, prętów, barierek i innych konstrukcji stalowych
 • Do zalewania połączeń elementów prefabrykowanych
 • Do wypełniania ubytków i szczelin w betonie na powierzchniach poziomych
 • Odpowiednia do prac naprawczych (zasada 3, metoda 3.2 normy PN-EN 1504-9). Naprawa złuszczonego lub uszkodzonego betonu w budynkach, mostach i innych konstrukcjach żelbetowych.
 • Odpowiednia do konstrukcyjnego wzmocnienia (zasada 4, metoda 4.2 normy PN-EN 1504-9). Zwiększenie nośności konstrukcji betonowej przez zamontowanie prętów zbrojeniowych w otworach.
 • Odpowiednia do konstrukcyjnego wzmocnienia (zasada 4, metoda 4.4 normy PN-EN 1504-9). Zwiększenie nośności konstrukcji betonowej przez dodanie warstwy zaprawy.
 • Odpowiednia do zachowania lub przywrócenia pasywności (zasada 7, metoda 7.1 i 7.2 normy PN-EN 1504-9). Zwiększona otulina zbrojenia i wymiana zniszczonego lub skarbonatyzowanego betonu.

Przy gęsto zbrojonych miejscach napraw lub połączeń elementów prefabrykowanych oraz w przypadku wylewania całych elementów o dużej
swobodzie odkształceń maksymalna grubość warstwy może być znacznie większa niż 8 cm, jednak przy konieczności zalania ponad 25 cm, szczególnie w warunkach temperatur letnich, należy przeprowadzić odpowiednie próby. Możliwe jest również, po przeprowadzeniu odpowiednich prób, doziarnienie materiału dobrej jakości kruszywem 8/16 mm (w ilości 25-35% masy suchego składnika, zależnie od jakości kruszywa) i stosowanie go jako normalnego betonu samozagęszczalnego (SCC).

Właściwości SikaGrout 8 N

 •  Łatwość użycia
 • Łatwość mieszania – dodatek jedynie wody
 • Możliwość regulacji konsystencji
 • Samorozlewność
 • Normalne narastanie wytrzymałości, wysokie wytrzymałości końcowe
 • Ekspanduje przez wydzielanie gazu jeszcze w fazie ciekło-plastycznej
 • Odporność na wibracje i uderzenia po związaniu
 • Nie powoduje korozji stali, nietoksyczny, niepalny
 • Klasa reakcji na ogień A1

Barwa Szary proszek
Opakowanie 25 kg worki