Sika Igasol 101 izolacja bitumiczna

Sika Igasol 101 to jednoskładnikowa, elastyczna, bezrozpuszczalnikowa, modyfikowana polimerami emulsyjna powłoka bitumiczna do wykonywania izolacji przeciwwodnej/przeciwwilgociowej w postaci powłoki cienkowarstwowej wszystkich typów konstrukcji nadziemnych i podziemnych z betonu i cegły, przeciwko wodzie oraz penetracji wilgoci

Opakowanie: 5 i 12 l

Opis

Sika Igasol 101

Sika Igasol 101 to jednoskładnikowa, elastyczna, bezrozpuszczalnikowa, modyfikowana polimerami emulsyjna powłoka bitumiczna do izolacji fundamentów, ścian i konstrukcji betonowych.

Zastosowanie

  • Igasol 101 służy do wykonywania izolacji przeciwwodnej w postaci powłoki cienkowarstwowej wszystkich typów konstrukcji nadziemnych i podziemnych z betonu i cegły, przeciwko wodzie oraz penetracji wilgoci
  • Jako zagruntowanie pod powłoki bitumiczne nanoszone na podłoża betonowe, z zapraw i cegły (zwykle rozcieńczony z wodą) – opakowanie

Charakterystyka
Sika Igasol 101 jest jednoskładnikową, bezrozpuszczalnikową, elastyczną powłoką na bazie emulsji bitumicznej modyfikowanej polimerem.

  • Możliwość nanoszenia pędzlem, wałkiem lub natryskiem bezpowietrznym
  • Dostarczany w postaci gotowej do użycia
  • Nie spływa z powierzchni pionowych
  • Elastyczny, nawet w niskich temperaturach
  • Bezrozpuszczalnikowy, niepalny
  • Może być nanoszony na suche bądź lekko wilgotne podłoże
  • Nie jest odporny na promieniowanie UV

Kolor: Brązowo – czarna pół ciekła pasta
Opakowanie Igasolu 101: 5 i 12 litrowe pojemniki

Zużycie Sika Igasol 101:
Jako zagruntowanie: ~ 0,15kg/m2 przy rozcieńczeniu wodą (w proporcji Sika Igasol-101 : woda = 1 : 2) ~ 80m2,op
Jako powłoka: ~ 0,30kg/m2 (w jednym cyklu nanoszenia) ~20 m2/op (2 warstwy)