Sika Repair 10 F zaprawa sczepna

Jednoskładnikowa zaprawa typu PCC / SPCC (na bazie cementu, modyfikowana polimerem) z dodatkiem mikrokrzemionki. Sika Repair 10 F jest przeznaczony do wykonywania warstw zabezpieczających odsłonięte zbrojenie oraz warstw sczepnych w systemie Sika Repair F.

Opakowanie:

Worki 25 kg

Opis

Sika Repair 10 F

Sika Repair 10 F to zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia i zaprawa sczepna


Zastosowanie

Do napraw powierzchniowych konstrukcji betonowych i żelbetowych narażonych na obciążenia atmosferyczne, oraz obciążenia wodą, w szczególności w obiektach:

 • Hydrotechnicznych
 • Komunikacyjnych
 • Oczyszczalni ścieków i kanalizacji
 • Górniczych
 • Narażonych na zwiększoną agresję siarczanową

W systemie naprawczym Sika Repair materiał może być wykorzystany jako:

 • Zabezpieczenie antykorozyjne odsłoniętego w czasie rozkuć i oczyszczonego zbrojenia
 • Warstwa sczepna łącząca podłoże betonowe z inną zaprawą wypełniającą systemu Sika Repair F
 • Materiał można również wykorzystać jako uniwersalną warstwę sczepną stosowaną na stare podłoża betonowe uzupełniane warstwami nowych betonów lub zapraw zwykłych

Charakterystyka

Sika Repair 10 F to jednoskładnikowa zaprawa typu PCC / SPCC (na bazie cementu, modyfikowana polimerem) z dodatkiem mikrokrzemionki.
Sika Repair 10 F jest przeznaczony do wykonywania warstw zabezpieczających odsłonięte zbrojenie oraz warstw sczepnych w systemie Sika Repair F.

 • Łatwość przygotowania i nanoszenia
 • Możliwość nanoszenia ręcznego lub natryskiem
 • Wysoka przyczepność do betonu i stali
 • Dobre parametry wytrzymałościowe
 • Produkt o wysokiej odporności na korozję siarczanową
 • Podwyższona odporność na penetrację przez wodę i chlorki
 • Materiał nietoksyczny

Kolor

Ciemnoszary proszek

Opakowanie

Worki 25 kg