Pęczniejący profil bentonitowy Bentorub+

Profil bentonitowy pęczniejący pod wpływem wody do uszczelniania przerw roboczych, przejść instalacyjnych, połączeń konstrukcyjnych w betonie. Zwiększenie objętości 400%.

Wymiary: 25 x 20 mm.
Opakowanie: 6 x 5 m.

Opis

Profil bentonitowy Bentorub+

Profil bentonitowy Bentorub jest zieloną, elastyczną taśmą hydrofilową o wymiarach 25x10mm, wyprodukowaną z naturalnego bentonitu sodowego i kauczuku syntetycznego. Profil jest sprzedawany w odcinkach o długości 5 metrów. Właściwości pęczniejące Bentorub+ wynikają ze struktury gliny bentonitowej. Pod wpływem wody profil zwiększa swoją objętość do 4 razy, tworząc skuteczne uszczelnienie. Pęczniejąc, masa bentonitowa wypełnia nawet mikroskopijne pęknięcia i puste przestrzenie w połączeniach. Przyrost objętości następuje z opóźnieniem, co eliminuje ryzyko przedwczesnego spęcznienia profilu podczas instalacji w czasie ulewnego deszczu.

 

Obszar stosowania

 • Uszczelnianie połączeń konstrukcyjnych i przerw roboczych w betonie, wokół przejść rur, połączeń kanałów ściekowych, ścian szczelinowych i oporowych itp.
 • W ekstremalnych warunkach może być używany w systemie z wężem iniekcyjnym Infiltra Stop .

Zalety

 • Produkt ekologiczny i prosty w obsłudze: szybka i nieskomplikowana instalacja przy pomocy kleju Bentoglue lub MS Fixer lub przez mocowanie mechaniczne przy użyciu gwoździ.
 • System stale aktywny, pęczniejący do ok. 400% objętości początkowej.
 • Możliwość dodatkowego zabezpieczenia profilu Bentorub za pomocą siatki Bentosteel przed uszkodzeniami mechanicznymi, które mogłyby powstać w czasie wylewania lub zagęszczania mieszanki betonowej.
 • Specjalnie opracowany skład Bentorub zapewnia odpowiednio opóźniony proces pęcznienia profilu w kontakcie z wodą.
 • Produkt sprawdzony i skuteczny, od lat z powodzeniem stosowany w konstrukcjach budowlanych takich jak stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, parkingi podziemne, zbiorniki wody, niecki basenowe, tunele metra i innych strukturach betonowych narażonych na wysokie ciśnienie wody.
 • Odporność Bentorub+ na ciśnienie hydrostatyczne do 8 barów (80 m słupa wody).
 • Trwałość Bentorub+ przekraczająca czas użytkowania budynku (bentonit jest produktem pochodzenia naturalnego).
 • Wysoka elastyczność i plastyczność Bentorub+ kompensuje pracę połączenia wywołaną wstępnym skurczem betonu.
 • Zdolność do wypełniania niewielkich gniazd żwirowych w betonie.
 • Produkt przyjazny środowisku, nierozpuszczalny w wodzie.

Instrukcja stosowania

1. Wskazówki ogólne
• Uzyskanie optymalnych efektów uszczelnienia jest możliwe tylko pod warunkiem odpowiedniego zamontowania profilu w ograniczonej przestrzeni.
• Zwiększając swoją objętość sznur pęczniejący Bentorub + wytwarza nacisk na powierzchnię wewnątrz styku. Aby uniknąć zniszczenia krawędzi betonu należy profil instalować jak najbliżej środka połączenia, w odległości co najmniej 7 cm od krawędzi.
• W celu zapewnienia jak najlepszej jakości uszczelnienia Bentorub + należy stosować na gładkie i odkurzone powierzchnie. Profil Bentorub  może być stosowany w większości warunków pogodowych.
• Instalacja w czasie ulewnego deszczu lub długotrwały kontakt z wodą mogą powodować przedwczesne pęcznienie profilu, którego należy unikać.
• Przygotowanie instalacji profilu nie wymaga żadnych szczególnych czynności zabezpieczających (np. w czasie montażu prętów zbrojeniowych, szalunków itp.)
• Bentorub + jest instalowany w trakcie montażu prętów zbrojeniowych, zaraz po np. zewnętrznej siatce zbrojenia, między wewnętrznymi i zewnętrznymi rzędami prętów.

2. Przygotowanie powierzchni
• Powierzchnię oczyścić z kurzu, brudu i luźnych cząstek za pomocą szczotki.
• Zaleca się wyrównanie nierównych powierzchni przed montażem profilu Bentorub + za pomocą masy Bentostic. W przypadku zastosowania Bentostic, Bentorub + należy przybić gwoździami.
• Powierzchnię pod instalację Bentorub + można wyrównać również za pomocą Bentoglue lub MS Fixer, ale tylko w przypadku instalacji na powierzchniach poziomych.
• Do instalacji na powierzchniach pionowych i sufitowych używać wyłącznie siatki Bentosteel i gwoździ. Nie używać kleju Bentoglue lub MS Fixer.

3. Powierzchnie poziome
Montaż za pomocą gwoździ bez użycia/z użyciem siatki Bentosteel.
• Rozwinąć profil bentonitowy Bentorub+ na środku połączenia, mocno docisnąć.
• Przybić 4 gwoździe z podkładką na każdy metr bieżący Bentorub+.
Montaż za pomocą kleju Bentoglue lub MS Fixer
• Na powierzchnię betonu nałożyć pasek (5x10mm) Bentoglue lub MS Fixer za pomocą pistoletu. Rozwinąć profil Bentorub®+, mocno docisnąć do nałożonego kleju. Pozostawić do wyschnięcia przed wylaniem betonu (minimalna grubość otuliny betonowej po obu stronach profilu powinna wynosić co najmniej 7 cm). Końce rolki powinny zachodzić na siebie równolegle na długości od 5 do 10 cm. Połączenie końcówek mocno docisnąć.
• Dodatkowe przytwierdzenie montowanego profilu za pomocą kleju lub gwoździ wpływa pozytywnie na wytrzymałość instalacji podczas wylewania betonu.

4. Powierzchnie pionowe lub sufitowe
• Rozwinąć profil bentonitowy Bentorub+ (minimalna grubość otuliny betonowej po obu stronach profilu powinna wynosić co najmniej 7cm). Końce rolki powinny zachodzić na siebie równolegle na długości od 5 do 10cm. Połączenie końcówek mocno docisnąć.
• Na profilu bentonitowym Bentorub+ przymocować siatkę Bentosteel. Gwoździe przybić za pomocą młotka lub pistoletu (używać gwoździ z podkładką, ok. 4 szt./metr bieżący profilu.)

5. Wskazówki
• Profil bentonitowy Bentorub + można instalować wokół przejść rur za pomocą drutu stalowego, kleju Bentoglue (na powierzchniach suchych) lub MS Fixer (na powierzchniach suchych lub mokrych).
Wymiary: 25 x 20 mm.
Opakowanie: 6 x 5 m.