Sikadur 53 żywica do iniekcji i kotwienia

Gęsta żywica epoksydowa do iniekcji oraz wykonywania mocowań, zakotwień i napraw, również pod wodą.
Sikadur 53 jest bezrozpuszczalnikową, dwuskładnikową, niewrażliwą na wilgoć, płynną żywicą epoksydową, zawierającą specjalne wypełniacze.

Opis

Sikadur 53

Sikadur 53 – Gęsta żywica epoksydowa do iniekcji oraz wykonywania mocowań, zakotwień i napraw, również pod wodą

Opis produktu:
Sikadur 53 jest bezrozpuszczalnikową, dwuskładnikową, niewrażliwą na wilgoć, płynną żywicą epoksydową, zawierającą specjalne wypełniacze. Przystosowany jest do aplikacji w temperaturze od +5°C do +30°C.

Zastosowanie:

 • Sikadur 53 stosowany jest do uszczelniania i sklejania siłowego zawilgoconych i mokrych rys i pęknięć.
 • Minimalna szerokość rozwarcia rysy wynosi 0,5 mm.
 • Jako materiał kotwiący, służący do mocowań elementów betonowych i stalowych nad i pod wodą.
 • Możliwe jest także wykorzystanie do iniekcji betonów pod wodą.
 • Jako spoiwo, po wymieszaniu z piaskiem kwarcowym, służące do wytwarzania zapraw naprawczych oraz betonu żywicznego.
 • W budownictwie mostowym jako uniwersalny materiał do iniekcji rys i pęknięć metodą tzw. sklejenia siłowego, osadzania kotew i elementów wyposażenia (np. bariery) oraz wytwarzania szybkosprawnych zapraw naprawczych.

Właściwości:

 •  Wysokie parametry mechaniczne nawet w czasie wiązania pod wodą
 •  Materiał twardnieje bezskurczowo
 •  Wysoka odporność chemiczna nawet w agresywnym środowisku
 •  Doskonała przyczepność do betonów i stali w środowisku wodnym
 •  Duża gęstość ułatwia całkowite wyparcie wody wypełniającej rysę

Barwa:
Składnik A: zielona
Składnik B: bezbarwna
Składniki A+B: zielona, nieprzezroczysta

Opakowanie:
Zestaw 18 kg
Składnik A: 16 kg
Składnik B: 2 kg