Sika Trocal Cleaner środki do czyszczenia membran PCW

Sika Trocal Cleaner stanowią dwa produkty Sika-Trocal Cleaner 2000 oraz Sika-Trocal Cleaner L-100.
Służą one do czyszczenia powierzchni membran na bazie PCW (Sikaplan / Trocal)

Opakowanie

Sika-Trocal Cleaner 2000 – 5 kg
Sika-Trocal Cleaner L-100 – 4 kg

Opis

Sika Trocal Cleaner

Sika Trocal Cleaner  Środki do czyszczenia syntetycznych membran dachowych

Zastosowanie

Sika Trocal Cleaner stanowią dwa produkty Sika-Trocal Cleaner 2000 oraz Sika-Trocal Cleaner L-100.
Służą one do czyszczenia powierzchni membran na bazie PCW (Sikaplan / Trocal) z:
niezwiązanych żywic poliuretanowych, epoksydowych, pozostałości zapraw i cementu kitów uszczelniających, związków bitumicznych, smołowych i innych oraz do czyszczenia narzędzi, i powierzchni membran na dachach już istniejących (prace remontowe).
Dodatkowo Sika-Trocal Cleaner L-100 stosuje się do czyszczenia membran na bazie CSM (Sika Norm Hypalon), a także membran na bazie PO (Futura).

Charakterystyka

Sika Trocal Cleaner 2000 jest bezbarwnym, płynnym środekiem do czyszczenia syntetycznych membran dachowych na bazie wolno parującej mieszanki nietrwałych rozpuszczalników.

  • Czyszczenie powierzchni membran w miejscach przyszłych zgrzewów oraz miejscowych zanieczyszczeń
  • Nadaje się wyłącznie do stosowania przed zgrzewaniem gorącym powietrzem
  • Należy czyścić powierzchnie wyłącznie przy użyciu białych szmatek
  • Mała ilość powoduje uaktywnienie membrany przed zgrzewaniem; poprawia jej zgrzewalność
  • Można go rozcieńczać wodą (dzięki temu jego zużycie może być znacznie niższe niż zużycie innych środków czyszczących)

Sika-Trocal Cleaner L-100 jest bezbarwnym, płynnym środkiem do czyszczenia syntetycznych membran dachowych na bazie szybko parujących rozpuszczalników.

  • Czyszczenie powierzchni membran w miejscach: przyszłych zgrzewów oraz miejscowych zanieczyszczeń
  • Nadaje się do stosowania przed zgrzewaniem: zarówno gorącym powietrzem, jak i „na zimno” (przy użyciu specjalnego rozpuszczalnika)
  • Należy czyścić powierzchnie wyłącznie przy użyciu białych szmatek

Kolor

Bezbarwna ciecz

Opakowanie

Sika-Trocal Cleaner 2000 – 5 kg
Sika-Trocal Cleaner L-100 – 4 kg