Sika Repair 30 F szpachlówka do betonu

Szpachlówka do wyrównywania powierzchni betonowych przeznaczona do napraw powierzchniowych konstrukcji betonowych i żelbetowych narażonych na obciążenia atmosferyczne, oraz obciążenia wodą.

Grubość warstwy: 1-4 mm

Opakowanie: 25 kg

Opis

Sika Repair 30 F

Sika Repair 30 F to szpachlówka typu PCC/SPCC do wyrównywania powierzchni betonowych (na bazie cementu, modyfikowana polimerem) z dodatkiem mikrokrzemionki, klasy R3 wg EN 1504-3. Zaprawa o uziarnieniu do 0,4 mm. Do lokalnych drobnych napraw konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych metodą
ręczną oraz do wykonywania szpachlówek powierzchniowych o grubości 1,5 – 4,0 mm. Materiał idealny do wyrównania powierzchni przed nałożeniem powłok
ochronnych, przeznaczony jest do stosowania przede wszystkim w budownictwie ogólnym oraz przy remontach obiektów narażonych na zwiększoną agresję
środowiska.

Zastosowanie

Do napraw powierzchniowych konstrukcji betonowych i żelbetowych narażonych na obciążenia atmosferyczne, oraz obciążenia wodą, w szczególności w obiektach:

 • Hydrotechnicznych
 • Komunikacyjnych
 • Oczyszczalni ścieków i kanalizacji
 • Zbiornikach
 • Basenach
 • Górniczych
 • Narażonych na zwiększoną agresję siarczanową

W systemie naprawczym Sika Repair F materiał Sika Repair 30 F służy do wyrównywania i zagładzania całości naprawianej powierzchni, stanowiąc zarazem idealny podkład, jeśli przewidziane są dodatkowe powłoki ochronne. W zależności od chropowatości powierzchni i przewidzianej technologii wykonania materiał można nanosić: natryskiem lub ręcznie techniką szpachlowania.

Charakterystyka

Jednoskładnikowa zaprawa typu PCC/SPCC ( na bazie cementu, modyfikowana polimerem) z dodatkiem mikrokrzemionki. Służy do szpachlowania powierzchni betonowych techniką ręczną lub natryskową.

 • Łatwość przygotowania i nanoszenia
 • Dobra przyczepność do betonu
 • Łatwość uzyskania idealnej kosmetyki powierzchni
 • Dobre cechy wytrzymałościowe, wodoszczelność i mrozoodporność
 • Produkt o wysokiej odporności na korozję siarczanową
 • Podwyższona odporność na penetrację przez wodę i chlorki
 • Materiał nietoksyczny

Kolor

Szary proszek

Opakowanie

Worki 25 kg