Sika Repair 20 F zaprawa naprawcza PCC

Zaprawa PCC do reprofilowania i wyrównywania powierzchni betonowych oraz do napraw powierzchniowych konstrukcji betonowych i żelbetowych narażonych na obciążenia atmosferyczne, oraz obciążenia wodą. Sika Repair 20 F dostosowany jest do nanoszenia bez użycia warstwy sczepnej.

Grubość warstwy: 5-15 mm
Opakowanie: 25 kg

Opis

Sika Repair 20 F

Sika Repair 20 F, zaprawa do naprawy i wyrównywania powierzchni betonowych

ZastosowanieDo napraw powierzchniowych konstrukcji betonowych i żelbetowych narażonych na obciążenia atmosferyczne, oraz obciążenia wodą, w szczególności w obiektach:

 • Hydrotechnicznych
 • Komunikacyjnych
 • Oczyszczalni ścieków i kanalizacji
 • Górniczych
 • Narażonych na zwiększoną agresję siarczanową

W systemie naprawczym Sika Repair F materiał można stosować jako:

 • Zaprawę wypełniającą drobne ubytki w betonie (5÷20 mm)
 • Warstwę wyrównawczą lub wyprawę powierzchniową przy znacznych nierównościach i chropowatościach podłoża (rzędu 5÷10 mm) powstałych np. w wyniku powierzchniowego kucia mechanicznego lub hydrodynamicznego

Sika Repair 20 F dostosowany jest do nanoszenia bez użycia warstwy sczepnej. W szczególnych przypadkach warstwa sczepna może okazać się jednak technologicznie niezbędna, jak np.:

 • Na powierzchniach o małej chropowatości
 • W pozycji przewieszonej i sufitowej
 • Przy obciążeniach dynamicznych, jak wibracje, przejazd pojazdów, szoki termiczne itp.
 • Jako warstwę sczepną należy wtedy stosować Sika Repair-10 F

Charakterystyka

Jednoskładnikowa zaprawa typu PCC (na bazie cementu modyfikowana polimerem) z dodatkiem mikrokrzemionki, zbrojona włóknami syntetycznymi. Służy do ręcznego reprofilowania i wyrównywania chropowatych powierzchni betonowych.

 • Łatwość przygotowania i nanoszenia
 • Dobra przyczepność bez użycia warstwy sczepnej
 • Łatwość uzyskania idealnej kosmetyki powierzchni
 • Kompensacja wczesnego skurczu dzięki dodatkowi włókien syntetycznych
 • Dobre cechy wytrzymałościowe, wodoszczelność oraz mrozoodporność
 • Produkt o wysokiej odporności na korozję siarczanową
 • Podwyższona odporność na penetrację przez wodę i chlorki
 • Materiał nietoksyczny

Kolor

Szary proszekOpakowanie

Worki 25 kg