Sika Repair 13 F zaprawa naprawcza typu PCC

Zaprawa naprawcza typu PCC do wypełniania ubytków w betonie i napraw powierzchniowych konstrukcji betonowych i żelbetowych narażonych na obciążenia atmosferyczne, oraz obciążenia wodą.
Warstwy o grubości 1÷4 cm, zawsze na warstwie sczepnej Sika Repair 10 F.

Opakowanie: 25 kg

Opis

Sika Repair 13 F

Sika Repair 13 F, zaprawa naprawcza typu PCC do wypełniania ubytków w betonie

Zastosowanie

Do napraw powierzchniowych konstrukcji betonowych i żelbetowych narażonych na obciążenia atmosferyczne, oraz obciążenia wodą, w szczególności w obiektach:

 • Hydrotechnicznych
 • Komunikacyjnych
 • Oczyszczalni ścieków i kanalizacji
 • Górniczych
 • Narażonych na zwiększoną agresję siarczanową

W systemie naprawczym Sika Repair 13 F materiał stosuje się do napraw ubytków lokalnych wypełniając je przez wyklejanie warstwami o grubości 1÷4 cm, zawsze na warstwie sczepnej Sika Repair 10 F.

Charakterystyka

Jednoskładnikowa zaprawa typu PCC (na bazie cementu, modyfikowana polimerem) z dodatkiem mikrokrzemionki, zbrojona włóknami syntetycznymi. Służy do ręcznego wypełniania ubytków na warstwie sczepnej Sika Repair 10 F.

 • Łatwość przygotowania i nanoszenia
 • Wysoka przyczepność do warstwy sczepnej Sika Repair 10 F
 • Możliwość stosowania do napraw w pozycji przewieszonej i sufitowej
 • Dobre cechy wytrzymałościowe, wodoszczelność i mrozoodporność
 • Produkt o wysokiej odporności na korozję siarczanową
 • Podwyższona odporność na penetrację przez wodę i chlorki
 • Materiał nietoksyczny

Kolor

Szary proszek

Opakowanie

Worki 25 kg

Karta techniczna: