Sika Primer 11 W środek gruntujący

Sika Primer 11 W jest bazującą na organicznych kopolimerach i specjalnych dodatkach emulsją wodną przeznaczoną do gruntowania podłoży cementowych, tynków cementowych, płyt gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, podkładów anhydrytowych i betonu.

OPAKOWANIE
Butelka: 5 kg

Opis

Sika  Primer 11 W

Sika  Primer 11 W – Materiał gruntujący na bazie żywicy syntetycznej do podłoży gipsowych i cementowych

OPIS PRODUKTU
Sika Primer 11 W jest bazującą na organicznych kopolimerach i specjalnych dodatkach emulsją wodną przeznaczoną do gruntowania podłoży cementowych, tynków cementowych, płyt gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, podkładów anhydrytowych i betonu.

ZASTOSOWANIE

  •  Gruntowanie gipsowych tynków lub płyt gipsowo-kartonowych pod bazujące na cemencie kleje lub zaprawy
  • Gruntowanie powierzchni bardzo chłonnych podkładów i tynków cementowych pod bazujące na cemencie kleje, zaprawy lub wyprawy samopoziomujące

DANE PRODUKTU
KOLORY / POSTAĆ Czerwona ciecz
OPAKOWANIE
Butelka: 5 kg
Kanister: 25 kg
SKŁADOWANIE
12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach przechowywanych w chłodnych i suchych warunkach.

SZCZEGÓŁY APLIKACJI
ZUŻYCIE MATERIAŁU 100 – 200 g/m² w zależności od chłonności podłoża.

JAKOŚĆ PODŁOŻA
Sika Primer 11 W musi być nanoszony na chłonne podłoża, takie jak podłoża cementowe, podłoża gipsowe i anhydrytowe, płyty gipsowo-kartonowe. Przed ułożeniem Sika Primer-11 W wilgotność podłoży gipsowych musi być niższa niż 0,5%.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA / GRUNTOWANIE
Sika Primer-11 W nanosi się bezpośrednio na podłoże bez stosowania warstwy gruntującej.

WARUNKI APLIKACJI / OGRANICZENIA
TEMPERATURA OTOCZENIA
Minimum +5°C / Maksimum +35°C

INSTRUKCJA APLIKACJI
SPOSÓB APLIKACJI / NARZĘDZIA
Nakładać Sika Primer-11 W za pomocą pędzla, pędzla płaskiego lub wałka, aż do całkowitego pokrycia gruntowanej powierzchni. Obszary niepokryte materiałem gruntującym będą łatwo widoczne dzięki czerwonemu kolorowi produktu. Sika Primer 11 W nie musi tworzyć warstwy na powierzchni, więc w przypadku podłoży o wysokiej chłonności zalecane jest rozcieńczenie produktu wodą w maksymalnym stosunku 1:1. Powierzchnie gipsowe, przed zastosowaniem Sika Primer-11 W, muszą mieć wilgotność poniżej 0,5%.

CZAS POMIĘDZY NANOSZENIEM KOLEJNYCH WARSTW
Około 2 godziny. Przed nakładaniem kolejnych warstw produkt musi być suchy w dotyku.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI
Narzędzia i sprzęt do nakładania należy od razu po użyciu umyć wodą. Utwardzony lub związany materiał można usunąć jedynie mechanicznie.

UWAGI DO STOSOWANIA
Nie stosować na:

  •  Metalu, winylu, drewnie, posadzkach z płytek ceramicznych, bloczkach z betonu komórkowego.
  • Powierzchniach nienasiąkliwych.
  • Podłożach narażonych na wzrost wilgotności.
  • W temperaturach poniżej +5°C lub powyżej +35°C.
  • Na zewnątrz.
  • Stosować tylko na idealnie suchych podłożach.
  • Nie stosować do konsolidacji podłoży cementowych.