Sika Poxitar F powłoka ochronna

Sika Poxitar F – dwuskładnikowa powłoka ochronna na beton i stal, do zabezpieczania konstrukcji obciążonych wodą lub ściekami. Materiał będący kombinacją żywicy epoksydowej i oleju atracenowego, z dodatkiem wypełniaczy mineralnych, o minimalnej zawartości rozpuszczalników organicznych. Odporny na wodę, wodę morską, ścieki komunalne, słabo i średnio agresywne ścieki przemysłowe, rozcieńczone kwasy i zasady, większość soli, tłuszcze, oleje, smary i detergenty.

Opakowanie: 35 kg

Opis

Sika Poxitar F

Sika Poxitar F to dwuskładnikowa powłoka ochronna na beton i stal, do zabezpieczania konstrukcji obciążonych wodą lub ściekami. Materiał będący kombinacją żywicy epoksydowej i oleju atracenowego, z dodatkiem wypełniaczy mineralnych, o minimalnej zawartości rozpuszczalników organicznych. Odporny na wodę, wodę morską, ścieki komunalne, słabo i średnio agresywne ścieki przemysłowe, rozcieńczone kwasy i zasady, większość soli, tłuszcze, oleje, smary i detergenty.

Zastosowanie
Sika Poxitar F służy do wykonywania powłok ochronnych konstrukcji betonowych i stalowych pracujących w warunkach stałego, bądź długotrwałego obciążenia wodą, wodą agresywną lub ściekami: w rurociągach wody przemysłowej, w kanalizacji i na oczyszczalniach ścieków komunalnych i przemysłowych, w budownictwie hydrotechnicznym śródlądowym i morskim, w budownictwie podziemnym
•     Produkt może być aplikowany na wilgotne podłoża betonowe.
•     Nadaje się pod stałe obciążenie wodą i ściekami.

Charakterystyka
Sika Poxitar F to dwuskładnikowy materiał będący kombinacją żywicy epoksydowej i oleju atracenowego, z dodatkiem wypełniaczy mineralnych, o minimalnej zawartości rozpuszczalników organicznych.
•     Minimalna zawartość rozpuszczalników
•     Materiał twardo-ciągliwy, o bardzo wysokiej odporności na ścieranie i uderzenia
•     Wysoka odporność chemiczna
•    Materiał utwardza się również w pod wodą

Kolor: czarny, brązowy
Opakowanie: 35 kg
Zużycie:~0,30 kg/m2