Sika Chapdur Extra posypka utwardzająca

Sika Chapdur Extra jest gotową do użycia, suchą, mineralną mieszanka utwardzającą do betonu, składającą się z cementu, wypełniaczy
mineralnych, domieszek i pigmentów.

OPAKOWANIA Worki 25 kg

ZUŻYCIE 3.0 – 5.0 kg/m2.

Opis

Sika Chapdur Extra

Sika Chapdur Extra – niemetaliczna, sucha posypka do posadzek betonowych utwardzanych powierzchniowo

OPIS PRODUKTU Sika Chapdur Extra

Sika Chapdur Extra jest gotową do użycia, suchą, mineralną mieszanka utwardzającą do betonu, składającą się z cementu, wypełniaczy
mineralnych, domieszek i pigmentów.

ZASTOSOWANIE

Jest trudnościeralną, niemetaliczną suchą posypką do posadzek monolitycznych. Posypana i zatarta na świeżej, wilgotnej posadzce betonowej powoduje powstanie gładkiej, odpornej na zużycie powierzchni. Typowe zastosowanie w magazynach, zakładach produkcyjnych, centrach handlowych, obiektach użyteczności publicznej, restauracjach i muzeach.

CHARAKTERYSTYKA /WŁAŚCIWOŚCI

  •  Dobra ocena odporności na zużycie
  • Odporność na uderzenia
  • Efektywny kosztowo utwardzacz powierzchni
  • Zabezpieczenie przed pyleniem
  • Łatwość czyszczenia
  • Zwiększa odporność na oleje i smary
  • Fabryczna mieszanka gwarantująca stałą, wysoką jakość


STRUKTURA SYSTEMU

Podłoże: Świeża płyta betonowa
Posypka: Naniesiona ręcznie lub maszynowo
Utwardzenie: Aplikacja jednego z produktów z asortymentu Sikafloor ProSeal lub Sikafloor CureHard.

ZUŻYCIE 3.0 – 5.0 kg/m2

DANE PRODUKTU
POSTAĆ / BARWA Szary proszek
OPAKOWANIA Worki 25 kg

Aplikacja manualna:
W zależności od warunków usunąć z powierzchni zastoiny wody lub pozostawić do odparowania. Rozsypać równomiernie Sika Chapdur Extra
na wyrównany beton w 2 cyklach (pierwszy cykl: 3 kg/m2, drugi cykl: 2 kg/m2). Niezwłocznie po wykonaniu podkładu betonowego wykonuje się pierwszą warstwę posypki w ilości ok. 2/3 przewidzianego łącznego zużycia materiału. Następnie należy odczekać do momentu, gdy można ostrożnie wejść na beton i wprowadzić na niego lekkie zacieraczki. Wtedy niezwłocznie zatrzeć talerzami „na krzyż” pierwszą warstwę i wykonać drugą warstwę posypki – pozostałe ok. 1/3 łącznego zużycia materiału. Odczekać do momentu, kiedy podciągnie on równomiernie wilgoć z podkładu. Wtedy przystąpić do zacierania.