Sika Anchorfix S, kotwa chemiczna

Uniwersalny klej do zakotwień na bazie poliestrowo‐styrenowej

Szybkowiążący klej do kotwień:

 •  Prętów zbrojeniowych / wzmacniających
 • Prętów gwintowanych
 • Śrub, wsporników, uchwytów i innych systemów mocowań
 • Betonu
 • Cegły pełnej i dziurawki

Opis

Sika Anchorfix S – Uniwersalny klej do zakotwień (kotwa chemiczna) na bazie poliestrowo‐styrenowej

Sika Anchorfix S szybkowiążąca kotwa chemiczna do kotwień :

 • Prętów zbrojeniowych / wzmacniających
 • Prętów gwintowanych
 • Śrub, wsporników, uchwytów i innych systemów mocowań
 • Betonu
 • Cegły pełnej i dziurawki

Właściwości

 •  Szybkie wiązanie
 • Wysoka stabilność materiału, nie spływa z powierzchni pionowych
 • Możliwość aplikacji także w pozycji sufitowej
 • Małe straty

Opakowanie 300 ml kartusze, 12 szt. w kartonie,

Jakość podłoża
Zaprawa lub beton muszą mieć ponad 28 dni.
Wytrzymałość podłoża (beton, cegła, kamień naturalny) musi być w każdym przypadku znana.
Jeżeli wytrzymałość podłoża jest nieznana należy wykonać test na wyrywanie („pull‐out”).
Wywiercony otwór musi być zawsze suchy, wolny od pyłu, zanieczyszczeń, oleju i tłuszczu. Luźne cząstki muszą być usunięte szczotką i wydmuchane sprężonym powietrzem.
Osadzane pręty i zbrojenie należy oczyścić dokładnie z oleju, smaru lub innych substancji i cząstek, zabrudzeń, itp.