Bostik GRIP A936 XPRESS grunt na niechłonne podłoża

Dyspersja akrylowa poprawiająca przyczepność podłoża, przeznaczona do gruntowania wszystkich powszechnie stosowanych powierzchni. Odpowiednia na szczelne, gładkie i niechłonne podłoża w celu poprawy przyczepności mas szpachlowych, zapraw uszczelniających oraz cementowych zapraw klejowych.
Wykazuje bardzo dobrą przyczepność do gładkich, szczelnych i niechłonnych powierzchni betonowych, płytek ceramicznych, lastryko, płyt z kamienia naturalnego i sztucznego, słabo piaskowanych jastrychów z lanego asfaltu, jak również do starych wykładzin użytkowych (z wyjątkiem gumowych i z linoleum).

Opis

GRIP A936 XPRESS

Dyspersja akrylowa poprawiająca przyczepność podłoża, przeznaczona do gruntowania wszystkich powszechnie stosowanych powierzchni. Odpowiednia na szczelne, gładkie i niechłonne podłoża w celu poprawy przyczepności mas szpachlowych, zapraw uszczelniających oraz cementowych zapraw klejowych.
Wykazuje bardzo dobrą przyczepność do gładkich, szczelnych i niechłonnych powierzchni betonowych, płytek ceramicznych, lastryko, płyt z kamienia naturalnego i sztucznego, słabo piaskowanych jastrychów z lanego asfaltu, jak również do starych wykładzin użytkowych (z wyjątkiem gumowych i z linoleum).

Kluczowe korzyści

– Do ścian i podłóg
– Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz (ze szlamem uszczelniającym)
– Do niechłonnych podłoży
– Krótki czas schnięcia
– Nie zawiera rozpuszczalników