Bostik FP 404 piana ogniochronna

Bostik FP 404 Fire Retardant PU Gunfoam to jednoskładnikowa, poliuretanowa piana pistoletowa, do montażu, uszczelnień i wypełnień w systemach pasywnej ochrony przeciwpożarowej (klasa reakcji na ogień B1 wg DIN 4102-1 / B-s1,d0 wg PN-EN 13501-1)

Opis

Bostik FP 404
Piana ogniochronna pistoletowa

 

Bostik FP 404 Fire Retardant PU Gunfoam to jednoskładnikowa, poliuretanowa piana pistoletowa, do montażu, uszczelnień i wypełnień w systemach pasywnej ochrony przeciwpożarowej (klasa reakcji na ogień B1 wg DIN 4102-1 / B-s1,d0 wg PN-EN 13501-1)

 

KORZYŚCI

Trudno zapalna
W razie pożaru hamuje przepływ dymu i gazów
Odznacza się poprawną wydajnością i czasem obróbki
Wyróżnia się wysoką gęstością, niską wodochłonnością, zwartą, jednolitą i drobnokomórkową strukturą wewnętrzną
Wysoka stabilność wymiarowa
Przyczepna do powierzchni pionowych i poziomych (nie ścieka)
Stanowi dobrą izolację akustyczną, przeciwwilgociową i termiczną
Zapewnia elastyczność montowanych elementów
Krajowa ocena techniczna ITB-KOT-2019/0856 wydanie 1; Krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych 020-UWB-2355/W; Krajowa deklaracja właściwości użytkowych 26/00 z 26.06.2019

Opakowanie: 750ml