Firmy handlowe

Zapraszamy do współpracy firmy zajmujące się obrotem handlowym materiałami budowlanymi, wykończeniowymi, rozwiązaniami z zakresu przemysłu i motoryzacji. W celu poznania oferty handlowej zapraszamy do kontaktu.

Firmy wykonawcze

Zapraszamy do współpracy firmy z branży budowlanej, architektów, projektantów oraz instalatorów chcących poznać produkty lub poszerzyć swoją wiedzę. Organizujemy szkolenia z zakresu oferowanych produktów, systemów oraz materiałów budowlanych. Zainteresowanych prosimy o kontakt z naszym biurem.

SikaHyflex 220 Window uszczelniacz do okien

SikaHyflex 220 Window uszczelniacz do okien

SikaHyflex 220 Window przeznaczony jest do instalowania SikaMembran Window oraz obwodowych spoin pomiędzy oknami i/lub drzwiami a elementami budynków

Product Description

SikaHyflex 220 Window

PROFESJONALNY USZCZELNIACZ DO OBWODOWEGO USZCZELNIANIA OKIEN / DRZWI ORAZ INSTALACJI SIKAMEMBRAN WINDOW

OPIS PRODUKTU
SikaHyflex 220 Window jest 1-składnikowym, wiążącym pod wpływem wilgoci z powietrza, elastycznym materiałem uszczelniającym.

ZASTOSOWANIA
SikaHyflex 220 Window przeznaczony jest do instalowania SikaMembran Window oraz obwodowych spoin pomiędzy oknami i/lub drzwiami a elementami budynków.

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY
▪Bardzo dobra obrabialność
▪Niskie siły rozprężania
▪Możliwość pokrywania powłokami
▪Bardzo dobra przyczepność do PCW
▪Zdolność przenoszenia przemieszczeń ± 25% (PN-EN ISO 9047)
▪Dobra przyczepność do podłoży porowatych i nieporowatych
▪Bezrozpuszczalnikowy

APROBATY / NORMY
▪Uszczelniacz do elewacji, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz (do stosowania także w chłodnym klimacie) zgodnie z normą PN-EN 15651-1 F EXT-INT CC 25 LM, deklaracja właściwości uzytkowych 02 05 08 02 100 0 000001 1001, oceniony przez notyfikowane laboratorium nr 1213, oznakowany znakiem CE.
▪PN-EN ISO 11600 F 25 LM

INFORMACJE O PRODUKCIE
Baza chemiczna Polimer zakończony silanem
Pakowanie 600 ml kiełbaska, 20 kiełbasek w kartonie 290 ml kartusz, 12 kartuszy w kartonie
Barwa Biała
Czas składowania SikaHyflex 220 Window najlepie użyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji jeśli składowany jest w nieuszkodzonych, oryginalnych, szczelnych opakowaniach w określonych warunkach.
Warunki składowania SikaHyflex 220 Window należy przechowywać w suchych warunkach, w temperaturach pomiędzy +5°C a +25°C, chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem.
Gęstość ~ 1,30 kg/dm 3 (PN-EN ISO 1183-1)

INFORMACJE TECHNICZNE
Twardość Shore’a A ~ 24 (po 28 dniach) (PN-EN ISO 868)
Sieczny moduł sprężystości przy rozciganiu ~ 0,40 MPa przy wydłużeniu 100% (+23°C) (PN-EN ISO 8339) ~ 0,55 MPa przy wydłużeniu 100% (-20°C)
Wydłużenie przy zerwaniu ~ 600% (PN-EN ISO 37)
Powrót elastyczny > 70% (PN-EN ISO 7389)
Odporność na propagację rozdarcia ~ 4,0 N/mm (PN-EN ISO 34)
Zdolność przenoszenia przemieszczeń ± 25% (PN-EN ISO 9047)
Współczynnik dyfuzyji pary wodnej ~ 2 000 (wartość µ)
Temperatura użytkowania -40°C do +90°C
Projektowanie złączy Szerokość szczeliny należy dobrać w ten sposób, aby materiał uszczelniający w zakresie zdolności przenoszenia przemieszczeń mógł przenieść jej ruchy. Szerokość szczeliny powinna wynosić od 8 mm do 25 mm. Proporcja szerokości do głębokości wypełnienia powinna wynosić 2:1. Wszelkie spoiny należy prawidłowo zaprojektować i zwymiarować przed ich wykonaniem, zgodnie z obowiązującymi normami. Podstawą do określenia wymaganej szerokości spoin jest typ konstrukcji i jej wymiary, parametry
techniczne materiałów konstrukcyjnych oraz materiału uszczelniającego jak również warunki ekspozycji obiektu oraz spoin.
W przypadku większych wymiarów spoin należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Sika.

INFORMACJE O APLIKACJI
Zużycie Długość spoiny [m] na kiełbaskę 600 ml
Szerokość spoiny [mm] Głębokość spoiny[mm]
6 10 10
4 15 10
3 20 10
2 25 12
Materiał podkładowy Zastosować sznur podpierający ze spienionego polietylenu o zamkniętej strukturze.
Spływność 0 mm (profil 20 mm, +50°C) (PN-EN ISO 7390)
Temperatura otoczenia +5°C do +40°C, min. 3°C powyżej temperatury punktu rosy
Temperatura podłoża +5°C do +40°C
Szybkość utwardzania ~ 2 mm/24 godziny (+23°C / 50% w.w.) (CQP 049-2)
Czas naskórkowania ~ 35 minut (+23°C / 50% w.w.) (CQP 019-1)
Czas wygładzania ~ 25 minut (+23°C / 50% w.w.) (CQP 019-2)

INSTRUKCJA APLIKACJI
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże musi być czyste, suche, nośne i jednorodne, bez oleju, smaru, pyłu i luźnych cząstek. SikaHyflex-220 Window posiada dobrą przyczepność bez materiałów gruntujących i/lub aktywatorów. Jednakże w celu uzyskania optymalnej przyczepności oraz przy krytycznych aplikacjach o wysokich wymaganiach, jak np. budynki wielokondygnacyjne, mocno obciążone spoiny i/lub znacznym obciążeniu wodą, zalecane jest zastosowanie poniższej procedury przygotowania podłoża i/lub gruntowania:
Podłoża nieporowate
Aluminium, anodowane aluminium, stal nierdzewną,
PCW, stal galwanizowaną, metale z powłoką proszkową lub płytki szkliwione należy oczyścić i aktywować przy użyciu Sika® Aktivator-205, nanoszonego czystą szmatką. Przed naniesieniem uszczelniacza pozostawić aktywator do odparowania na min. 15 minut (maks. 6 godzin).
Inne materiały, takie jak miedź, brąz lub stop tytanowo-cynkowy należy oczyścić i aktywowac przy użyciu Sika Aktivator-205, nanoszonego czystą szmatką. Po odparowaniu nanieść pędzlem Sika Primer-3 N i także pozostawić przed naniesieniem uszczelniacza do odparowania na min. 30 minut (maks. 8 godzin).
Podłoża porowate
Beton, beton napowietrzony, tynki na bazie cementu, zaprawy i cegły należy zagruntować przy użyciu Sika® Primer-3 N, aplikując go pędzlem. Przed naniesieniem uszczelniacza pozostawić materiał gruntujący do odparowania na min. 30 minut (maks. 8 godzin).
W celu uzyskania dodatkowych szczegółowych informacji i instrukcji należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Sika.
Uwaga: Materiały gruntujące poprawiają przyczepność. Nie zastępują jednak odpowiedniego oczyszczenia i
przygotowania podłoża oraz nie podnoszą wytrzymałości mechanicznej podłoża.

METODY / NARZĘDZIA APLIKACJI

SikaHyflex 220 Window dostarczany jest w postaci gotowej do użycia.
Po odpowiednim przygotowaniu podłoża umieścić sznur dylatacyjny na odpowiedniej głębokości i nanieść materiał gruntujący (jeśli jest wymagany). Umieścić kiełbaskę lub kartusz w pistolecie i wycisnąć SikaHyflex®-220 Window w szczelinę upewniając się, iż cała
objętość szczeliny jest wypełniona (nie ma pustek powietrznych) i materiał uszczelniający dobrze przylega do krawędzi spoiny. Uszczelniacz SikaHyflex 220 Window należy mocno i dokładnie wygładzić wzdłuż krawędzi w celu zapewnienia odpowiedniej przyczepności.
Zalecane jest stosowanie taśm ochronnych w celu uzyskania równych, prostych krawędzi wypełnienia. Taśmy usunąć przed upływem czasu naskórkowania. Użyć kompatybilnych środków ułatwiających zagładzanie, np. Sika® Tooling Agent N, w celu uzyskania gładkiej powierzchni uszczelniacza. Nie stosować do zagładzania środków zawierających rozpuszczalniki.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI
Sprzęt i narzędzia należy oczyścić bezpośrednio po użyciu za pomocą Sika® Remover-208 i/lub Sika® TopClean T. Związany materiał można usunąć tylko mechanicznie.