Producenci
 
Kontakt

Regionalny dystrybutor produktów firmy SIKA:

CHEMALL

al. Jana Pawła II 78
15-703 Białystok

Telefony:
85 850 58 47
607 504 426
607 503 635

e-mail:
biuro@chemall.pl

BUDOWNICTWO:

ELEWACJE:


szkolenia w firmie chemall

 

Izolacja piwnicy

W przypadku występowania wysokich wód gruntowych, opadowych lub niekorzystnego ukształtowania terenu zachodzi konieczności uszczelnienia piwnic izolacją przeciwwodną typu ciężkiego za pomocą grubowarstwowych mas bitumicznych, mineralnych lub pap termozgrzewalnych.

 

Uszczelnienie posadzki piwnicy za pomocą zapraw uszczelniających.

W odróżnieniu od izolacji bitumicznych, izolacje cementowo polimerowe są odporne na negatywne parcie wody i nie ulegają odspojeniu od podłoża przy wodzie napierającej od "dołu".

izolacja piwnicy
 

Układ warstw:

 1. ława fundamentowa
 2. izolacja pozioma ścian (izolacja mineralna np. SikaTop Seal 107, izolacja bitumiczna Sika Igolflex 201 lub papa termozgrzewalna)
 3. zagęszczona podsypka
 4. wylewka betonowa (chudy beton)
 5. warstwa izolacji mineralnej (1 warstwa SikaTop Seal 107) z wtopioną taśmą izolacyjną Sika SealTape F - w miejscu połączenia ławy fundamentowej z wylewką
 6. faseta wyoblająca z zaprawy (np. Sika Repair 20F)
 7. elastyczna hydroizolacja mineralna (2 warstwa SikaTop Seal 107)
 8. termoizolacja (styropian, styrodur) i warstwa rozdzielająca (folia budowlana)
 9. warstwa dociskowa - posadzka właściwa
 10. dylatacja przyścienna (pianka dylatacyjna lub styropian)
 11. warstwa wykończeniowa (klej + płytki ceramiczne lub powłoka epoksydowa)
   

OSUSZANIE PIWNIC
Osuszanie piwnicy polega na wykonaniu izolacji pionowej na zewnątrz fundamentów i jeśli to konieczne wykonanie izolacji poziomej fundamentu oraz posadzki wewnątrz budynku.

Izolacja zewnętrzna piwnicy
Izolację pionową można wykonac po odkopaniu ścian fundamentowych, starannym oczyszczeniu powierzchni muru i ewentualnym uzupełnieniu ubytków. Uszczelnienie wykonujemy za pomocą mas bitumicznych lub mineralnych szlamów uszczelniających.

izolacja pionowa piwnic

Izolacja pozioma fundamentu oraz izolacja posadzki
Przy renowacji budynków bardzo często zachodzi konieczność wykonania przepony poziomej. Przepona pozioma polega na odtworzeniu wewnątrz muru izolacji poziomej (brak istniejącej izolacji poziomej lub izolacja nieszczelna, zniszczona itp), która będzie barierą dla wilgoci podciąganej kapilarnie. Wykonuje się ją przez wywiercenie w murze odpowiednio rozmieszczonych otworów, a następnie wprowadzeniu poprzez nie w strukturę muru preparatów iniekcyjnych (np. SikaMur - InjectoCream ).

izolacja piwnicy

Układ warstw:

 1. posadzka
 2. wywiercone otwory do iniekcji preparatu (np. SIKAMUR INJECTOCREAM, AQUAFIN F)
 3. izolacja mineralna (1 warstwa SikaTop Seal 107)
 4. taśma uszczelniająca
 5. izolacja mineralna (2 warstwa SikaTop Seal 107)
 6. warstwa wykończeniowa (płytki, żywica epoksydowa itp)

 

Uszczelnienie piwnicy od wewnątrz

IZOLACJA TYPU WANNOWEGO (izolacja piwnicy od wewnątrz)

Gdy nie mamy możliwości odkopania fundamentów i wykonania izolacji pionowej musimy zastosować wewnętrzną izolację cementowo polimerową odporną na negatywne parcie wody.
W przypadku ciągłego napływu wody do wnętrza stosujemy produkt FIX 10S do miejscowego tamowania przecieków. Proszek wcieramy w miejsca przecieków do momentu zatamowania wypływu wody a następnie nakładamy 2 warstwy szlamu uszczelniającego SikaTop Seal 107 lub 1 warstwę AQUAFINU 1K oraz 2 warstwy materiału uszczelniającego AQUAFIN 2K/M. Tego typu hydroizolacja nazywa się izolacją typu wannowego i może być przeprowadzana również przy występowaniu wysokiego poziomu wód gruntowych.

 izolacja piwnicy od wewnątrz

W przypadku napływu wody pod dużym ciśnieniem lub wysokiego poziomu wód gruntowych może być wymagana dodatkowa warstwa dociskowa (wylewka betonowa) na izolacji mineralnej.


Układ warstw:

 1. istniejąca posadzka
 2. elastyczna hydroizolacja mineralna (1 warstwa SikaTop Seal 107)
 3. faseta wyoblająca (lub taśma uszczelniająca)
 4. elastyczna hydroizolacja mineralna (2 warstwa Sika Top Seal 107)

 

Na taką izolację możemy przykleić płytki ceramiczne, nałożyć tynk renowacyjny lub pomalować podłoże farbą dyspersyjną.